Transport van paarden in beweging : straks versoepelde reglementering voor “High Health” paarden 01/10/2019 13:19 2 min

Voor wat betreft de reglementering van transport van paarden verwijzen wij naar de desbetreffende info op de website van de vzw PaardenPunt Vlaanderen: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Transport

Kort samengevat:

Voor niet-commercieel transport binnen de Benelux moet men geen attest van vakbekwaamheid hebben. Er is sprake van niet-commercieel transport wanneer het gaat om vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële activiteit. Het vervoermiddel hoeft niet eigen te zijn. Het vervoer blijft niet-commercieel indien naast de eigen dieren, de lege plaatsen op een voertuig verder opgevuld worden met paarden van anderen, zonder dat deze anderen daarvoor moeten betalen. Ook transport van paarden als vriendendienst, zonder dat er eigen paarden worden vervoerd, wordt als niet-commercieel beschouwd op voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport begeleidt.

Hoewel er een Europese transportverordening bestaat en de regels dus voor gans de EU identiek zouden moeten zijn is dat op het terrein absoluut niet zo. Elke lidstaat heeft zijn eigen interpretatie en toepassing.

Er zijn vrij veel controles en we roepen dan ook op tot voorzichtigheid, ook al gelet op de hoge boetes die opgelegd worden bij overtredingen. Voor een transport buiten de Benelux, ook wanneer dit niet-professioneel en niet-commercieel is, dient men te beschikken over:

  • Een attest van vakbekwaamheid, te bekomen door het afleggen van een examen bij FOD Volksgezondheid (opgelet dit is een andere vakbekwaamheid dan de verder besproken vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs)
  • Keuring van uw voertuig door de Lokale Controle-Eenheid (LCE) van het FAVV (gegevens terug te vinden op de website van het FAVV); dit heeft niets te maken met de gewone technische keuring
  • Een erkenning als vervoerder, eveneens afgeleverd door de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV
  • Voor professionele bestuurders is er de verplichte vakbekwaamheid, waarvan hun rijbewijs afhangt. Dit is een verplichte opleiding voor beroepschauffeurs
  • Behoudens voormelde uitzonderingen in de Benelux en Frankrijk: een gezondheidscertificaat (in België wordt dat ook afgeleverd via de Lokale Controle-eenheid van het FAVV).

Op dit ogenblik wordt er op Europees niveau nieuwe reglementering uitgewerkt, met daarbij ook versoepelde transportreglementering, voor een categorie paarden: “High Health”. Voor de goede orde: die is nog niet van toepassing.

Meer info hierover vindt u in navolgende link: https://oiebulletin.com/?panorama=01-editorial-horses

In Beeld
01/10/2019 13:21
Deel deze info: