Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant 03/02/2023 12:19 1 min

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn!

Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties met 4-6 weken ertussen en dan tweemaal per jaar herhalen. In goed gevaccineerde groepen komt abortus minder voor, al kunnen doorbraken (d.w.z. dat er wél abortus optreedt) voorkomen. Geen enkel vaccin claimt 100 % bescherming te geven tegen de neurologische vorm van Rhinopneumonie en uitbraken komen zowel voor in niet-gevaccineerde groepen als in wel-gevaccineerde groepen maar wereldwijd worden ernstige uitbraken voornamelijk gezien in groepen paarden waar niet gevaccineerd werd. Gevaccineerde paarden scheiden bij een infectie echter wel minder virus uit en dat verlaagt de kans op verspreiding.

Door de paarden regelmatig te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat. Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder problemen met Rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van burgerplicht onder paardenliefhebbers aanzien.

Alle activiteiten gaan door tenzij een individuele organistor vanuit zijn eigen perspectief beslist om niet te organiseren.

Bekijk hier een educatieve video rond Rhinopneumonie: https://www.youtube.com/watch?v=hVIP97hkhHk&ab_channel=ZoetisBenelux

Bekijk hier het dossier rond Rhinopneumonie: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144

In Beeld
03/02/2023 14:21
Deel deze info: