Vlaamse beroepsvereniging voor hoefsmeden opgericht 28/08/2015 13:44 2 min

Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden (NVMH)

In 2008 telde Vlaanderen ongeveer 480 hoefsmeden. Hoewel we voorlopig niet over recentere cijfers beschikken, weten we zeker dat dit aantal sindsdien nog gestegen is. Het aantal paarden, ruiters, menners, maneges, pensionstallen,… ging immers ook de hoogte in.
Beroepen waarin dergelijk veel professionelen actief zijn, hebben nood aan een vereniging die hen kan vertegenwoordigen in diverse organisaties of bij de overheid en hen verder kan helpen met problemen, kwaliteitsverbetering en dergelijke meer.

Na een jarenlange voorbereiding werd onlangs de Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden (NVMH) opgericht door enkele enthousiaste kartrekkers. Deze vereniging werd ondertussen reeds door de Vlaamse Confederatie van het Paard, de door de overheid erkende koepelvereniging voor de paardensector, als lid opgenomen.

NVMH omschrijft haar doelstellingen als volgt:
 • bijdragen aan een degelijke opleiding en voortgezette vorming voor aspirant-hoefsmeden en hoefsmeden;
 • nauwe samenwerking met:
  • de opleidingscentra: uitwisseling van kennis/kunde (oa. Brugge, Hasselt, Merelbeke, Anderlecht);
  • ondersteunende organisaties (zoals het FEA);
  • leveranciers, zowel van materiaal als van diensten (bijv. verzekeringen);
  • andere beroepsverenigingen (oa. NVPHB, NvvH,...)
  • ...
 • ervoor zorgen dat:
  • we als hoefsmeden-groep kunnen naar voren treden = de kracht van de 'groep';
  • elke hoefsmid op de hoogte is van wetgeving en formaliteiten mbt. zijn beroep;
  • streven om diensten te kunnen aanbieden aan 'groepstarief' (bijv. verzekeringen, kortingen, ea);
  • ….

Hiernaast zal NVMH in de toekomst ook hulp bieden aan paardeneigenaars die op zoek zijn naar een goede hoefsmid.
Een goede hoefverzorging is van fundamenteel belang voor elk paard. Paardenhouders laten zich hier best in bijstaan door een goede hoefsmid die vaststelt waaraan elk paard nood heeft, een tijdsschema opmaakt en de nodige tips geeft voor de dagelijkse hoefverzorging. Wanneer paardeneigenaars een hoefsmid aanspreken die aangesloten is bij NVMH, kunnen zij ervan uit gaan dat hij/zij op regelmatige basis bijscholingen volgt en op de hoogte is van de laatste studies en evoluties. Over enkele maanden kan u deze hoefsmeden vinden op de website van de Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden (www.nvmh.be).

Meer info

Meer info over de Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden vindt u op www.nvmh.be.
Hoesmeden die lid willen worden kunnen contact opnemen via nederlandstaligevmh@outlook.com.
In Beeld
06/10/2015 12:56
Deel deze info: