Vlaamse subsidie ondersteunt heropstart Equilabel 08/10/2021 11:27 2 min

PaardenPunt Vlaanderen heeft met het Equilabel een kwaliteitslabel voor maneges, pensionstallen en asielen voor paardachtigen. Sinds kort werd het label sterk uitgebreid voor wat betreft het dierenwelzijnsluik. Een manege, pensionstal of asiel voor paardachtigen betaalt 300 om zich te laten auditen. Aan PaardenPunt Vlaanderen wordt door de Vlaamse regering een subsidie toegekend om de audit financieel meer toegankelijk te maken. Per uitgevoerde audit ontvangt PaardenPunt Vlaanderen een bedrag van € 100, met een maximum van € 6.000. Hierdoor kunnen de 60 eerst ingeschreven bedrijven zich laten auditen voor slechts € 200*.

Ingevolge Covid-19 werden de audits voor het Equilabel opgeschort. Vanaf 1 oktober 2021 zullen er opnieuw audits uitgevoerd worden.

Doel Equilabel

De bedoeling van het Equilabel is kwaliteitsvolle maneges en pensionstallen in Vlaanderen te promoten. Bedrijven met een Equilabel hebben een zeer streng en uitgebreid evaluatieproces succesvol doorlopen. Dit geeft een zekerheid dat u bij hen in goede handen bent. Aarzel dan ook niet om de uitbater van de manege of pensionstal waar u klant bent aan te zetten om het Equilabel aan te vragen.

> Meer lezen over het Equilabel en het raadplegen van reeds geregistreerde bedrijven kan u hier.

Een Equilabel voor uw bedrijf

Baat u een manege, pensionstal of asiel voor paardachtigen uit en bent u trots op uw bedrijf? Dan is het Equilabel zeker iets voor u. Het Equilabel geeft kwaliteitsvolle maneges, pensionstallen en asielen voor paardachtigen de kans om zich te onderscheiden. Voor een kleine bijdrage wordt uw bedrijf onderworpen aan een uitgebreide evaluatie ter plaatse. Bent u geslaagd, dan kan u zich voortaan een gelabelde manege, pensionstal of asiel noemen. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat uw bedrijf de nodige extra promotie krijgt via onze Facebookpagina, nieuwsbrief en website.

Bent u niet zeker of uw bedrijf in aanmerking komt, test dan uzelf via de interactieve checklist op de website van PaardenPunt Vlaanderen.


Aarzel uiteraard ook niet om ons te contacteren met uw vragen.

Maneges, pensionstallen en asielen voor paardachtigen die het Equilabel willen bekomen, kunnen zich inschrijven voor een evaluatie. U ontvangt vervolgens een factuur. Wanneer wij de betaling ontvangen hebben, wordt u door de evaluatoren gecontacteerd en het bezoek vastgelegd.

Link om in te schrijven: https://paarden.vlaanderen/equilabel/inschrijven

Asielen dienen zich in te schrijven via volgende link. De Stichting voor Paarden in Nood draagt hierbij de kosten voor de evaluatie: https://paarden.vlaanderen/stichting-voor-paarden-in-nood/inschrijven

* De Vlaamse overheid komt tussen in de kosten van de audit voor een bedrag van 100 euro. Deze wordt evenwel pas uitbetaald na de audit. Er wordt dus 300 euro gefactureerd. Na de audit krijgen de eerste 60 bedrijven die inschreven voor de audit 100 euro terug.

In Beeld
12/10/2021 11:56
Deel deze info: