Nieuwe cijfers Vlaamse paardenfokkerij: Stijging aantal geregistreerde veulens in 2014 19/05/2015 14:39 1 min

Sinds 2005 verzamelt de Vlaamse overheid jaarlijks informatie over de werking van de 23 erkende fokkersverenigingen. Onlangs ontvingen wij recent cijfermateriaal dat we graag met u willen delen.

Wat vooral opvalt, is dat in 2014 het aantal geregistreerde veulens opnieuw lichtjes steeg. Dat kan wel eens aangeven dat de Vlaamse paardensector, ondanks de moeilijke economische omstandigheden, toch blijft groeien. Of dit daadwerkelijk ook zo is, kunnen we enkel achterhalen met een uitgebreide economische studie, een project waar Minister Joke Schauvliege momenteel werk van tracht te maken.

Enkele bijkomende cijfers

  • Het aantal fokkersverenigingen dat erkend is voor het bijhouden van één of meer stamboeken blijft sinds 2009 constant.
  • Het ledenaantal van de fokkersverenigingen bereikte in 2010 een piek van 17.995 personen. Sindsdien is dat aantal elk jaar gedaald. In 2014 telde de Vlaamse overheid nog 13.570 leden.
  • In 2014 steeg het aantal geregistreerde veulens lichtjes (7.361). Die stijging is vooral opvallend bij de rijpaarden en de Arabische paarden. Dit wijst erop dat de fokkerij zich vooral richt op de meer waardevolle, economisch interessante, rassen.
  • Per goedgekeurde hengst worden er gemiddeld 6,7 veulens in het stamboek ingeschreven. Dit aantal blijft door de jaren heen redelijk constant (tussen de 6 en de 7 veulens).

Meer info

  • Voor meer cijfers en informatie omtrent de werking van fokkersverenigingen, verwijzen we graag door naar het dossier op onze website: » Klik hier.
  • Verder kan u op de website een overzicht vinden van de reglementering, de erkende fokkerijorganisaties en de officiële cijfergegevens met betrekking tot dit onderwerp: » Klik hier.
In Beeld
16/06/2015 11:18
Het Vlaams Paardenloket
Deel deze info: