Zeven Belgisch gefokte jumpingpaarden zorgen voor olympische medailles voor Zweden, Frankrijk, De Verenigde Staten en Duitsland 29/08/2016 12:03 5 min

Zeven Belgisch gefokte paarden zorgen voor olympische medailles

Ruim een kwart van de voor de olympische jumping geselecteerde paarden was Belgisch gefokt (25 van de 89: 14 bij BWP, 6 bij SBS en 5 studbook Zangersheide).
Deze Belgisch gefokte paarden haalden in Rio ook nog eens fantastische resultaten. Maar liefst 7 van deze paarden zorgden voor een olympische medaille!
In de individuele jumping behaalde de Zweed Peder Fredricson met ALL In (SBS) de zilveren medaille.
In de jumping voor landenteams, was het al België dat de klok sloeg. Frankrijk dankt zijn gouden medaille aan Flora de Mariposa (BWP) en Rêveur de Hurtebise (SBS). De zilveren medaille van de Verenigde Staten werd behaald met drie Belgische paarden: Barron (SBS), Cortes C (BWP) en Azur (SBS). First Class van Eeckelgem (BWP) zorgde dan weer voor de bronzen medaille van het Duitse landenteam

Succesverhaal

Hiermee wordt nogmaals geïllustreerd dat onze springpaardenfokkerij een succesverhaal is.
Vooreerst verdienen onze fokkers en stamboeken een pluim met hun selectie naar gezonde prestatiepaarden, waarbij ze de beste bloedlijnen van over de ganse wereld samenbrachten en deze gericht selecteerden tot de beste springpaarden ter wereld.
Het merendeel van de fokkers fokt hooguit een paar veulens per jaar. Niet alleen voor de professionelen, maar ook voor deze kleine fokkers, is het een droom om hun fokproduct te zien schitteren in de olympische arena.
Onze stamboeken hebben deze fokkerij in goede banen geleid. Met hun strenge selectie naar een gezond prestatiepaard met focus op de fokkerij van springpaarden, bewijzen de resultaten dat ze het bij het juiste eind hebben. In de jumpingfokkerij is België de “place to be”. Van over de ganse wereld komt men hier springpaarden kopen.

Een succes voor de gehele sector: omkadering inbegrepen

Deze hoogstaande genetica kan enkel tot zijn recht komen door een gezonde opfok en optimale africhting.
Ons klimaat, onze bodemgesteldheid en onze centrale ligging in Europa maken dat het bij ons ideaal is om paarden en in het bijzonder springpaarden te fokken. De hier historisch opgebouwde know how over paarden vormt een niet te onderschatten ingrediënt voor dit succes.
Het is dan ook een succes voor de gehele sector, in het bijzonder ook voor de omkadering: naast fokkers en stamboeken ook de opfokkers, de ruiters, de sportfederaties LRV, VLP en KBRSF, de dierenartsen, onze universiteiten, de opleidingen en beroepen, de hoefsmeden, de voederproducenten, de pisteaanleggers, de handelaars, de organisatoren van wedstrijden … en niet te vergeten de overheid die voor een kader zorgt voor de selectie en opfok van gezonde prestatiepaarden die wereldwijd gegeerd zijn en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie.

De ganse Vlaamse paardensector zit in de lift – meer dan alleen springpaarden

Onze jumpingpaarden blijven onze paradepaardjes. En dat mag u letterlijk nemen, want ze zijn wereldwijd gegeerd en rijgen de successen aan elkaar, zoals eens te meer bleek in Rio, maar ook in andere disciplines en andere rassen staat Vlaanderen aan de top. De Vlaamse fokkerij biedt fokkerijproducten aan om trots op te zijn. Zowel Vlaamse sport- als recreatiepaarden zijn internationaal in trek, en zetten ons gewest globaal op de hippische kaart. De 23 in Vlaanderen erkende fokkersverenigingen brengen dan ook topproducten.
De rensport, die op sterven na dood was, leeft weer op. In de dressuurwereld en de eventing zijn onze ruiters goed bezig België op de wereldkaart te zetten. Ook de endurance laat van zich spreken, met recent nog de organisatie in het Zoniënwoud van een internationale wedstrijd.
Niet alleen de topsport maar ook de basissport floreert, met voor VLP en LRV samen ruim 50.000 aangesloten leden.

Aanzienlijk economisch belang van de paardensector

België is en blijft een paardenland. Er zijn maar liefst 265.000 paarden geregistreerd in België, waarvan ruim 200.000 in Vlaanderen. Daarmee zitten we per inwoner aan het hoogst aantal paarden ter wereld.
Een recent onderzoek door het Departement Landbouw en Visserij toont aan dat de Vlaamse paardensector minstens 800 miljoen euro omzet genereert en 2.700 mensen voltijds tewerkstelt. Om dit in perspectief te plaatsen: de omzet van de Belgische zeevisserij werd in 2013 becijferd op 64,1 miljoen euro … De Vlaamse paardensector vertegenwoordigt economisch dus ruim 12 maal de zeevisserij!

Maatschappelijk belang

Daarnaast mogen we ook de maatschappelijke waarde van de paardensector niet vergeten. Denk bijvoorbeeld maar aan de inzet van het paard voor therapie, paardrijden voor personen met een handicap, zorgboerderijen, paardenkampen, plattelandsklassen, landschapsintegratie, sport, toerisme, recreatie, inzet van trekpaarden voor groenbeheer, ... .

Hoewel hier nog geen uitgebreide studie naar gevoerd werd, overstijgt het sociaal-maatschappelijk belang waarschijnlijk zelfs de economische meerwaarde.

Uitdaging om aan de top te blijven

Aan de top komen is één zaak. Daar stevig blijven staan, is een grote uitdaging. Daarom moet er constant aandacht zijn voor duurzaam ondernemen en innovatie. Enkel door permanente evolutie kan de Vlaamse en Belgische paardenhouderij aan de top blijven staan. Ook onze buurlanden zitten namelijk in de “paarden”-lift en onze regio moet zich als paardenstreek blijven ontwikkelen wil het de komende jaren aan de wereldtop blijven. Dit vergt bijkomende investeringen zowel vanuit de overheid als vanuit de privésector en de non-profitsector, en ruimte …. Verdere samenwerking tussen de overheid, de diverse verenigingen en de privésector is dan ook een absolute must. Omdat iedereen hier nog steeds in volle galop aan blijft meewerken, zien wij alvast de toekomst zeer positief tegemoet.

Bekijk ook:


In Beeld
Flora De Mariposa, olympisch goud met het Franse landenteam, gefokt door Herman De Brabander (Zele).  © Dirk Caremans
Jan De Boitselier
26/09/2016 16:25
Flora De Mariposa - Dirk Caremans
Deel deze info: