Consumentenbescherming bij de aankoop van paarden 08/08/2017 1 min

Consumentenbescherming bij de aankoop van paarden

Wanneer een consument een paard koopt van een professioneel handelaar, valt de transactie onder het toepassingsgebied van de 'Wet Consumentenkoop' en zou de koper een zeer grote bescherming moeten genieten. Van een beroepsverkoper wordt immers vermoed dat hij kennis heeft van verborgen gebreken, terwijl men dat van een occasionele verkoper zal moeten bewijzen.
Wanneer de wet op de consumentenkoop van toepassing is, geldt er een vermoeden dat elk gebrek dat zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering, reeds aanwezig was ten tijde van de levering. De verkoper blijft daarenboven aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

Deze wet is enkel van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen door een professionele verkoper aan een consument. Dus de verkoper moet beroepsverkoper zijn en de koper moet een particulier zijn.
Indien verkocht werd van particulier aan particulier is de wet op de consumentenkoop niet van toepassing. Deze transacties vallen onder het toepassingsgebied van het gemeen recht. Het gemeen recht is inzake paarden beperkt door de wet koopvernietigende gebreken van 25 augustus 1885.

In haar seminariewerk “Verborgen gebreken bij verkoop van paarden aan consumenten” bekijkt studente Anne-Katrien Delport in detail hoe consumenten beschermd worden bij de aankoop van een paard. Dit interessante werkstuk kan u hieronder downloaden.

Verborgen gebreken bij de verkoop van paarden aan consumenten | Anne-Katrien Delport | 2017: Download

Ook studente Laura Vanderstraeten onderzocht dit onderwerp. In haar bachelorproef 'De toepassing van de reglementering inzake consumentenbescherming op de verkoop van paarden'. Met dit onderzoek tracht Laura meer inzicht te krijgen omtrent de bescherming van de consument bij de aankoop van een paard.

.

De toepassing van de reglementering inzake consumentenbescherming op de verkoop van paarden | Laura Vanderstraeten | 2019: Download