Massale belangstelling voor informatie rond het houden en verzorgen van paarden - Presentaties infovoormiddag beschikbaar 01/03/2011 14:38 2 min

Op zondag 27 februari 2011 organiseerde vzw Vlaams Paardenloket op Flanders Horse Expo een infovoormiddag rond het houden en verzorgen van paarden. Dat er voor dit onderwerp massale publieke belangstelling was, bleek al bij de inschrijvingen. Binnen de twee weken en nog voor er enige publiciteit verscheen was de maximale capaciteit van 500 aanwezigen volzet. Alle voorziene publiciteit voor de studiedag diende te worden geannuleerd.
Het was dan ook met enige fierheid voor de dynamiek van de sector dat J. Jacques Vandenberghe, voorzitter van de vzw Vlaams Paardenloket Vlaams minister-president Kris Peeters kon inleiden. Deze stelde met genoegen vast dat niet alleen hij maar gans Vlaanderen valt voor paarden. De paardenhouderij en alles wat daarmee verwant is, zit duidelijk in de lift. De minister-president verwees niet alleen naar de successen van onze ruiters, sportpaarden en stamboeken maar ook naar de ganse omkadering, die een groot economisch belang vertegenwoordigt. Daarnaast vermeldde hij het grote sociaal-maatschappelijk belang van de sector met 200.000 Vlamingen die sportief of recreatief met paarden bezig zijn. De belangstelling voor de paardenhouderij door de Vlaamse Regering en door hemzelf in het bijzonder is dan ook meer dan gerechtvaardigd.
Prof. Dr. Piet Deprez (UGent) had het over voeding en temperatuurregeling van paarden. In zijn wetenschappelijk sterk gedocumenteerd betoog kwam aan bod dat de comfortzone van een paard absoluut niet overeenstemt met deze van de mens.
Hierbij aansluitend gaf Ir. Norbert Vettenburg (ADLO) een praktische uiteenzetting over huisvesting van paarden.Hij lichtte daarbij een recent door ADLO uitgegeven zeer informatieve brochure rond dit thema toe.
Vakdierenarts Paard, Filip De Keersmaecker, had het over het ontwormen en vaccineren van paarden in de praktijk, met bijzondere aandacht voor het probleem van resistentie voor ontwormingsmiddelen.
Jan De Boitselier, jurist en manager van de vzw Vlaams Paardenloket, gaf nuttige tips bij het kopen of verkopen van paarden en stelde de nieuwe brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” voor.
Last but not least gaf Katrien Van Miert (vzw Vlaams Paardenloket) een uiteenzetting over de veiligheidscampagne “Hou jezelf in toom”, waarmee de sector eerst voor eigen stoep wil vegen maar zich in een volgende fase ook zal richten naar de andere weggebruikers, om hen te sensibiliseren tot voorzichtigheid in de nabijheid van paarden.
Moderator Prof. Dr. Frank Gasthuys (UGent) leidde de infovoormiddag met strakke teugels en zorgde ervoor dat de deelnemers vanaf 12 stipt de tijd hadden om Flanders Horse Expo te bezoeken.
De volle zaal was muisstil tijdens de stuk voor stuk boeiende uiteenzettingen, hetgeen nogmaals de behoefte van de paardenwereld illustreert aan kennis en documentatie. Alle presentaties en de bijhorende brochures zijn beschikbaar op de website www.vlaamspaardenloket.be.
In Beeld
De nieuwe brochure "De vijf geboden bij de aankoop van een paard" werd voorgesteld op de studiedag
13/01/2014 16:43
vzw Vlaams Paardenloket
(c) Kris Snoeck - www.krissnoeck.be
Deel deze info: