Onderzoek paardenhandel: Neem deel! 02/02/2017 11:24 1 min

Belgische paarden liggen goed in de markt, zowel in het binnenland als in het buitenland. Hoewel we heel vaak spreken over de florerende paardenhandel, is er relatief weinig duidelijk cijfermateriaal voorhanden over de verkoop van de verschillende paardentypes (stamboek, discipline, leeftijd, sportniveau, fokkerijwaarde…) en de manier waarop dit gebeurt (transport, verkoopprijs, contracten,…). In samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen tracht studente Lisa Podevijn duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp.

Verkocht u de voorbije jaren één of meerdere paarden? Dan zouden wij het erg appreciëren indien u dit onderzoek wil steunen door de vragenlijst op onderstaande link in te vullen:
» Klik hier om deel te nemen.

De enquête is volledig anoniem en zowel gericht op professionele als niet-professionele verkopers.
In Beeld
PaardenPunt Vlaanderen - KVM
10/04/2017 12:57
Deel deze info: