Belasting op prijzengeld 03/12/2013 <1 min

Belasting op prijzengeld

Kan het prijzengeld dat ruiters of hun eventuele werkgevers vergaren op binnenlandse of internationale wedstrijden belast worden? Over deze vraag heerste wel wat verwarring. In 2010 bezorgde de Federale overheid hierop een uitgebreid antwoord dat u op deze pagina kan doorlezen.
De Federale overheid belicht dit onderwerp vanuit het standpunt van de amateurruiter, de ruiter in dienstverband die mogelijks zelf recht heeft op het prijzengeld, enzoverder. Ook de inkomsten van wedstrijden in het buitenland en de al dan niet dubbele belasting ervan komen aan bod.

Belasting van prijzengeld van ruiters | Algemene administratie van de fiscaliteit (2010): Download

Documenten