Btw-tarieven voor handelingen met paarden 03/12/2013 1 min

Btw-tarieven voor handelingen met paarden

In 2011 schreef Nick Van Dender, master in de handelswetenschappen, een eindwerk rond btw in de paardensector. Zijn uitgebreide thesis kan u hieronder downloaden.

De paardensector en btw | Nick Van Dender (Masterproef 2011): Download


In het eerste hoofdstuk bespreekt Nick Van Dender de paardensector en haar bijzonderheden.
In deel 2 komen de diverse personen aan bod die geregeld werkzaamheden en handelingen uitvoeren binnen de paardenhouderij. Deze groep mensen zijn de zogenaamde "btw-belastingplichtigen". Anderzijds zijn er ook mensen die occasioneel, niet met een bepaalde regelmaat, handelingen uitvoeren. Dit zijn dan de "niet-btw-belastingplichtigen".
De kernvragen die in deel 3 van dit werk aan bod komen zijn: Welke handelingen en leveringen, die binnen de paardensector kunnen gesteld worden, vallen onder de toepassing van de btw? Welke handelingen en leveringen kunnen van het verlaagd tarief of van de vrijstelling genieten? Wat bij invoer of intracommunautaire verwerving van paarden? Kortom: alle handelingen, gesteld in de paardensector, die aan de toepassing van het Btw-Wetboek onderworpen zijn, zullen hier aan bod komen.
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de Europese fiscale wetgeving. Verschillende interpretaties leiden tot verschillende tarieven in de EU-lidstaten.

Over dit onderwerp vindt u ook meer informatie in het digitale dossier 'Btw-reglementering en de paardenhouderij' dat u eveneens op deze website kan raadplegen.
» Klik hier om naar het dossier "Btw-reglementering en de paardenhouderij" te gaan.

Documenten