Fiscale wetgeving toegepast op de paardensector 29/11/2013 1 min

Fiscale wetgeving toegepast op de paardensector

In 2005 spitste fiscaliste Sofie Van Bunder haar eindwerk toe op de toepassing van de fiscale wetgeving op de paardensector. Meerbepaald bestudeerde zij de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde en de personenbelasting op maneges, paardenfokkerijen, dekstations, landbouwers en particulieren met paarden.

U kan dit eindwerk hier downloaden.

Fiscale wetgeving toegepast op de paardensector | Sofie Van Bunder (Eindwerk 2005): Download


In het eerste hoofdstuk wordt de hippische sector algemeen voorgesteld. Hoofstuk twee gaat dieper in op de belasting over de toegevoegde waarde en het laatste gedeelte bespreekt de personenbelasting.

Gezien er nogal wat verwarring heerst over btw in de paardensector, kan u op deze website nog veel meer vinden over dit specifieke onderwerp. Vanaf de themapagina over fiscaliteit kan u deze dossiers raadplegen.
» Klik hier om naar de themapagina te gaan.

Documenten