Ben ik btw-plichtig als ik af en toe een paard verkoop? 23/03/2016 1 min

De btw-belastingplicht is geregeld in artikel 4 van het Btw-Wetboek. De btw-belastingplichtige is "ieder wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend leveringen van goederen of diensten te verrichten die in dat Wetboek zijn omschreven."
Wanneer natuurlijke personen (liefhebbers) huisdieren bezitten, zoals honden en katten, en de jongen van die dieren verkopen, rijst de vraag of zij ten aanzien van deze verkopen als belastingplichtige moeten worden aangemerkt.
In onderstaande tabel zijn de voorwaarden samengevat die bepalen of de persoon al dan niet belastingplichtig is:
Belastingplichtige
Niet-belastingplichtige
Aantal dieren
Hoger dan gewoonlijk voor privé-gebruik
Beperkt, overeenstemmend met een normaal privégebruik
Activiteit: fokken van dieren
Systematisch nagestreefd
Niet systematisch nagestreefd
Doel
Geregeld verkopen
Een einde stellen aan een tijdelijk uitbreiden
Btw op verkopen
Aan de btw onderworpen
Niet aan de btw onderworpen