Genomica 18/12/2023 1 min

ACHTERGROND:

Minstens 34% van de warmbloedpopulatie in België heeft te maken met een skeletale ontwikkelingsstoornis waarvan osteochondrose (OC) de belangrijkste is. Dit leidt tot enorme economische verliezen, afwijzingen door nationale en internationale stamboeken en honderden preventieve chirurgische ingrepen per jaar. Ondanks een intensief selectieprotocol op basis van radiografische keuring is de prevalentie de afgelopen 30 jaar amper gedaald. Het doel van het PaardenGenomica project is om de basis te leggen voor het opstellen van verfijnde selectieprotocollen gebaseerd op genomica. Via deze selectieprotocollen willen we het voorkomen van osteochondrose verminderen, de economische verliezen beperken en het welzijn van het paard verbeteren. Dit project is een samenwerking tussen faculteit diergeneeskunde UGent, Centrum Huisdierengenetica KU Leuven, PaardenPunt Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) en de stamboeken BWP en Zangersheide.

 

SLIDES:


Aan de hand van deze slides werd uitgelegd wat osteochondrose is, hoe de huidige selectieprotocollen in België hiertegen werken en wat de beperkingen van deze selectieprotocollen zijn. Vervolgens werd er in gegaan op hoe genetisch onderzoek hieromtrent in zijn werk gaat, wat het doel is van dit onderzoek, wat de huidige resultaten zijn en hoe deze resultaten praktisch kunnen toegepast worden om fokkerijbeslissingen te ondersteunen. Nadien werden andere toepassingen van genetisch onderzoek aangehaald zoals inteeltonderzoek, ouderschapscontrole en onderzoek naar andere genetische afwijkingen.


Finaal werd er een uitgebreide paneldiscussie gevoerd waarbij Prof. Dr. Frederik Pille, Prof. Dr. Nadine Buys, Dr. Steven Janssens en dierenarts Bram Van Mol zijn ingegaan op de verschillende vragen van het publiek over de omgevingsfactoren van OC (voeding bewegingsmanagement , …), de genetica (nood aan verder onderzoek mogelijkheid om andere aandoeningen te onderzoeken, ouderschapscontrole,...) en het functioneel belang van OC ( verschillende belang naargelang het gewricht, nood om al dan niet chirurgisch in te grijpen, …

Documenten