Nieuwe wetgeving inzake sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen 12/07/2016 1 min

Nieuwe wetgeving inzake sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen

Op 22 juni 2016 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen ondertekend. Dit nieuw besluit zal in de komende weken gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 januari 2017.

U kan de brief over de nieuwe wetgeving hier downloaden.

Nieuwe wetgeving inzake sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen | FAVV (2016): Download

Eens het nieuw besluit gepubliceerd is, zal een omzendbrief hieromtrent gepubliceerd worden.

Documenten