Wijziging van paardennamen in de sport 27/11/2015 2 min

Wijziging van paardennamen in de sport
Bij het fokken van een paard gaat meestal veel aandacht naar de naam die het kleine veulen zal krijgen. Fokkers kiezen bijvoorbeeld voor een naam die ze mooi vinden klinken of betekenisvol voor hen is. Sportpaarden krijgen vaak een (achter-)naam mee die verwijst naar de fokkerij waar ze geboren werden. Voor welke reden de naam ook gekozen werd, de fokker hecht hier bijna altijd veel waarde aan. Wanneer het paard en nieuwe eigenaar krijgt en deze de naam van het dier verandert, is dit dus voor veel fokkers een bittere pil om te slikken. In de topsport worden paardennamen vaak om strategische, commerciele, redenen veranderd of aangepast.
Eind december 2014 nam de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF) een duidelijk standpunt in rond deze materie dat aansluit bij de Europese verordeningen die aangaande deze problematiek werden goedgekeurd.

Vanaf nu zal elk paard dat in België wordt geregistreerd (geïmmatriculeerd) voor de sport, zijn oorspronkelijke naam dienen te behouden. Met "oorspronkelijke naam" wordt de naam bedoeld waarmee het paard werd geregistreerd bij een stamboek of bij de BCP. Het wordt wel toegelaten om een commercieel voor- of achtervoegsel toe te voegen (mits betaling van een bijkomende vergoeding). Het zal ook deze naam zijn die desgevallend gebruikt wordt voor de internationale sportregistratie (met een FEI-pas).

Enerzijds volgt KBRSF hierbij de wet (verordening (EG) Nr. 504/2008 Van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen art. 20), waarin staat dat een paard naast zijn naam ook nog een commerciële benaming kan hebben, doch er nergens voorzien wordt in de mogelijkheid om de naam te wijzigen. Anderzijds sluit deze beslissing aan bij het standpunt van de fokkerij en stamboeken daar het voorvoegsel of achtervoegsel dat betrekking had tot de fokker soms geschrapt werd bij het gebruik van de sportnaam. Nu wordt verzekerd dat de verwijzing naar de fokker aanwezig blijft in de sportnaam.

De toevoeging van een commercieel voor-of achtervoegsel zal mogelijk zijn mits het betalen van 100 euro extra. Indien een internationale registratie gebeurt met toevoeging van een commerciële prefix of suffix, wordt er nogmaals 1.100 euro aangerekend.