FEI staat sport met klonen en hun nakomelingen toe 25/06/2012 16:22 1 min

Het Bureau van de FEI heeft zijn standpunt inzake paardensport met klonen en hun nakomelingen gewijzigd. Dit is de uitkomst van de interne discussie binnen de wereldpaardensportbond die onder meer op het onlangs gehouden Sports Forum in Lausanne werd gevoerd.

Het dagelijks bestuur van de FEI verbood tot dusverre het deelnemen van klonen aan FEI-wedstrijden. Vanaf nu kunnen de genetische kopieën van vaak beroemde paarden gewoon deelnemen en hetzelfde geldt voor hun nakomelingen. Wel zal het Bureau van de FEI de welzijnsaspecten rond sport met klonen en hun nakomelingen nauwlettend volgen.
De FEI moest zijn standpunt herzien omdat mannelijke klonen inmiddels op behoorlijk grote schaal worden ingezet in de fokkerij. Hun nakomelingen worden door meerdere stamboeken van een regulier afstammingsbewijs voorzien. Om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke realiteit, moest de FEI zijn weigerachtige houding aanpassen.
In Beeld
© vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: