2de Vlaamse fokkerijdag op woensdag 27 oktober 2010 11/08/2010 10:16 1 min

Wereldwijd gaat het onderzoek van de dierlijke genetica in snel tempo vooruit. Professor Michel Georges, internationale autoriteit op het vlak van genomisch onderzoek en verbonden aan de universiteit van Luik, geeft tijdens de tweede editie van de Vlaamse fokkerijdag een overzicht van de actuele ontwikkelingen wereldwijd. Wetenschappers van de onderzoeksgroep Huisdierengenetica van de KULeuven vullen het thema aan met boeiende informatie uit het onderzoek dat zij uitvoeren bij verschillende diersoorten.
Het omgaan met technologische vooruitgang en ethiek vormt het tweede luik van de fokkerijdag. Johan De Tavernier, professor aan de KULeuven en coördinerend lid van het Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek, licht ethische principes toe en kadert ze in ethisch bewustzijn bij het uitwerken van fokkerijprogramma’s. Binnen elke fokkerijsector leven ethische vragen. Hoever gaan we met het sturen van de selectie op erfelijke kenmerken zoals productiviteit, gedrag, competitiviteit … ?
De fokkerijsector rundvee laat zich al geruime tijd adviseren door een ethische commissie. Een vertegenwoordiger van die commissie zet de werking uiteen en illustreert ze met enkele concrete voorbeelden.
De organisatoren richten zich tot fokkerijorganisaties, personen werkzaam in het onderwijs, voorlichters en geïnteresseerde fokkers.

Waar?
3000 Leuven, Tiensestraat 41 – KULeuven, auditorium College De Valk
Wanneer? Woensdagnamiddag 27 oktober 2010 van 13.30uur tot 17.00uur

Noteer de datum alvast in uw agenda. Bijkomende info volgt in de maand september.
13/01/2014 17:19
Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse Overheid
Deel deze info: