Bericht FAVV: Vierde haard van equine infectieuze anemie vastgesteld in Saint-Georges-sur-Meuse 10/12/2012 12:42 1 min

Op 6 december 2012 werd een nieuw geval van infectieuze anemie vastgesteld in een vierde bedrijf in de provincie Luik. Het bedrijf (van een particuliere eigenaar) waar 5 paarden worden gehouden, werd tot haard verklaard.

De dieren vielen reeds onder de toepassing van controlemaatregelen omdat zij als verdacht van besmetting werden beschouwd omwille van de nabijheid van de 3de haard.
Alle paardachtigen die met dit aangetaste paard in contact zijn geweest worden opgespoord, de bedrijven geblokkeerd en de dieren zullen worden getest op de ziekte.
Wij wijzen nogmaals op het belang van het naleven van de van kracht zijnde voorschriften inzake afzondering om besmetting te voorkomen vanuit een naburige haard.
Ter herinnering alle eigenaars van paardachtigen moeten hun dieren laten identificeren bij middel van een microchip en moeten ze laten registreren in de nationale gegevensbank.
In Beeld
07/01/2014 16:25
FAVV - Chantal Rettigner
FAVV
Deel deze info: