Uitzonderingsregeling inzake identificatie en registratie voor erkende asielen 15/04/2013 08:14 1 min

Paarden die aanwezig zijn in de erkende dierenasielen kunnen mogelijks vrijgesteld worden van de volledige identificatieprocedure zoals bepaald in het koninklijk besluit an 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank.

Op het terrein stelde men verschillende keren vast dat die afwijking verkeerd wordt toegepast. Daarom publiceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vorige week een omzendbrief naar de asielen.

Deze herinnert eraan dat de uitzonderingsregels enkel van toepassing zijn zodra het asiel erkend is en dus niet tijdens de periode waarin het over een voorlopige erkenning beschikt. Daarnaast moeten de paarden die vrijgesteld zijn van de volledige identificatieprocedure nog steeds in het bezit zijn van een microchip en voldoen aan andere specifieke vereisten.


Meer info (Klik op de tekst om te openen)
In Beeld
07/01/2014 13:48
© Rik Van Lent
Deel deze info: