Bericht FOD Volksgezondheid: Paspoort zonder bijlage 'Medische behandelingen' 20/05/2014 14:44 <1 min

Een geldig paardenpaspoort dient de bijlage IX betreffende de medische behandelingen te bevatten. Vanaf 1 juli 2014 is het strikt verboden om deze bijlage toe te voegen teneinde een document voor de identificatie van de paardachtigen te regulariseren. De paspoorten zonder bijlage moeten ongeldig verklaard worden en enkel een duplicaat of een vervangend document zal aan de houder van het paard mogen worden afgeleverd.

Hieronder kan u een uitgebreid bericht downloaden dat de FOD Volksgezondheid over dit onderwerp verspreide.
In Beeld

Documenten

01/04/2015 15:01
Deel deze info: