FAVV gaat verscherpt toezien op registratie van paarden 16/04/2014 16:24 2 min

Het Voedselagentschap laat weten dat het vanaf mei 2014 scherp zal controleren op de nieuwe regels rond de identificatie van paarden. Voor paarden die afkomstig zijn uit andere lidstaten van Europa geldt dat er nog maar 30 dagen in plaats van 90 zijn om ze in regel te stellen met de Belgische wetgeving. Bovendien moet van alle paarden elke wijziging van houder of van bedrijf geregistreerd worden wanneer de wijziging langer duurt dan 90 dagen.

Sinds 21 oktober 2013 trad het koninklijk besluit betreffende de identificatie en encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank in werking. Daarin werden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de bestaande wetgeving. Het Voedselagentschap laat weten dat het vanaf mei 2014 streng zal controleren of aan die nieuwe regels is voldaan.

Een belangrijke wijziging is dat men geen 90 dagen meer de tijd heeft om paarden die uit andere lidstaten België binnenkomen in regel te stellen met de Belgische wetgeving. Vanaf nu is die termijn herleid naar 30 dagen. Er geldt echter een uitzondering op die regel voor paarden die bestemd zijn voor de slacht binnen de tien dagen na hun aankomst in België.

Ook hengsten die enkel voor het dekseizoen op Belgisch grondgebied blijven en paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven, hoeven niet aan de nieuwe regels te voldoen. Hetzelfde geldt voor paarden die deelnemen aan een wedstrijd, competitie, tentoonstelling of training zolang dit niet langer duurt dan 90 dagen. Ook voor paarden die gebruikt worden voor sleepwerk op Belgisch grondgebied voorziet de wet in een uitzondering.

Volgens de nieuwe regelgeving moet informatie over alle paarden worden geregistreerd of gewijzigd in de databank binnen de acht werkdagen. Nieuw is ook dat elke wijziging van bedrijven van de paardachtige moet geregistreerd worden indien die wijziging langer duurt dan 90 dagen. Wanneer men niet langer houder is van een paard, dan moet degene die de eigendom overdraagt dit voor het einde van het houderschap melden aan de Belgische Confederatie van het Paard.

Een handelaar moet de verandering van houder niet melden wanneer het paard minder dan 30 dagen in zijn bezit is. Een wijziging moet wel gemeld worden wanneer het paard geslacht wordt of sterft binnen de 30 dagen.

Meer informatie: Belgische Confederatie van het Paard
» Klik hier om naar de website te gaaan.
In Beeld
03/07/2014 16:25
Vilt.be | Belgische Confederatie van het Paard
Deel deze info: