Nieuw: Nog meer mogelijkheden via HorseID 25/07/2017 11:46 3 min

Wijziging gegevens houder sterk vereenvoudigd

HorseID biedt vanaf nu meer mogelijkheden om de houder van paarden te wijzigen. Tot voor kort kon enkel de vorige houder deze gegevens aanpassen. Bovendien had hij hiervoor het klantnummer van de nieuwe houder nodig. De Belgische Confederatie heeft dit systeem nu vereenvoudigd.

Wanneer u zich aanmeldt, zal u merken dat u voortaan een nieuwe houder kan doorgeven door zijn/haar mailadres in te geven. Heeft u geen gegevens, dan kan u het paard ook gewoon afmelden. Daarnaast krijgt de nieuwe houder nu eveneens de mogelijkheid om zelf paarden toe te voegen.


Enkele aandachtspuntjes

 • Sinds 2008 moeten alle paardachtigen (paarden, pony's, ezels, zebra's,...) in België correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat u er zeker van moet zijn dat een aantal zaken voor uw paarden in orde zijn gebracht: Ze moeten beschikken over een EU-conform paspoort, een dierenarts moet ze voorzien van een microchip en hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard).
 • Overeenkomstig de reglementering beheert de databank enkel en alleen houdersgegevens en geen eigenaars van paardachtigen.
 • Een houder is "elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen."

Nieuwe houder

Om een paard naar een nieuwe houder over te zetten (mutatie 'houder') had u aanvankelijk het klantnummer van deze persoon nodig. Dit was niet steeds eenvoudig te achterhalen. Daarom kan u voortaan ook het e-mailadres van de nieuwe houder doorgeven.

HorseID biedt nu eveneens aan de nieuwe houder de mogelijkheid om een mutatie door te geven. Hiervoor dient hij/zij eerst de paardachtige op te zoeken op basis van het chip- of UELN-nummer.

Elke mutatieaanvraag dient door beide partijen bevestigd te worden, ongeacht wie de aanvraag opgestart heeft. Zowel de vorige als de nieuwe houder ontvangt hiervoor een mail. Zonder opvolging binnen de gestelde termijn (30 dagen), wordt de mutatie automatisch aangemaakt en effectief.

Voordelen

 • sneller
 • eenvoudiger
 • kan door zowel de oude houder als de nieuwe houder opgestart worden
 • dient door de andere partij te worden bevestigd

Einde van houderschap

Met de mutatie 'einde van houderschap' kan de houder gemakkelijk paardachtigen uit zijn lijst verwijderen. Deze optie is bijvoorbeeld erg nuttig wanneer u een paard verkocht of verplaatst heeft maar niet over de gegevens van de nieuwe houder beschikt.

Opgelet: Er bestaan ook andere mutaties. Gebruik de mutatie 'einde van houderschap' enkel wanneer dit echt nodig is.

 • Mutatie sterfte: overlijden van een paardachtige aangeven
 • Mutatie export: voor paardachtigen die het Belgisch grondgebied verlaten hebben
 • Mutatie houder: te gebruiken om de houder van een paard aan te passen en het klantnummer of e-mailadres van de vorige houder of nieuwe houder gekend is

Voordelen

 • sneller
 • eenvoudiger
 • update van de houderschapslijst

Werkwijze

Op de website van de Belgische Confederatie van het Paard vindt u een stappenplan.

» Klik hier.

Mutaties kunnen enkel en alleen ingegeven worden voor paardachtigen die in de centrale gegevensbank geïdentificeerd en geregistreerd zijn (verplicht).


Meer info

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen (paarden, pony's, ezels, zebra's,...) in België correct geïdentificeerd zijn.
» Klik hier voor meer info.

Weet u al hoe het werkt?
Surf dan naar www.HorseID.be ... of download de formulieren.


In Beeld
03/10/2017 11:29
Belgische Confederatie van het Paard
Deel deze info: