Nieuwe tarieven HorseID vanaf 1 oktober 2016 22/09/2016 10:55 2 min

Geniet tot 27 september van de oude tarieven

Sinds 2005 moeten alle paardachtigen op Belgisch grondgebied geregistreerd worden in de centrale databank. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle paardenhouders geldt.
Begin 2016 werd een volledig nieuw systeem uitgewerkt voor de centrale databank, nl. Horse ID. De dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alles via briefwisseling te regelen. Maar u doet er goed aan om uw registraties online af te handelen. Vanaf 1 oktober 2016 gelden er immers nieuwe tarieven. De digitale procedure wordt slechts een halve euro duurder, terwijl de kosten voor de klassieke "papieren" werkwijze wel aanzienlijk de hoogte in gaan. Verstuur uw aanvraag uiterlijk op 27 september 2016 zodat u nog van de oude tarieven kan genieten.

Nieuwe tarieven: Identificatie voordeligst online

Vanaf 1 oktober 2016 gelden er nieuwe tarieven voor de registratie van paardachtigen in de centrale databank (HorseID). Deze werden vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 10 augustus 2016. Wie alles online regelt, betaalt vanaf 1 oktober voortaan slechts een halve euro meer. Gezien de oorspronkelijke tarieven dateerden van 2006, zijn we erg tevreden dat we de kostprijs - dankzij de digitalisering - quasi op gelijke hoogte hebben kunnen houden. Mutaties blijven trouwens gratis.

 • Indien er een paspoort (equipas) wordt afgeleverd:
  • digitale procedure: 55€ exclusief btw | 66,65€ inclusief btw
  • procedure op papier: 80€ | 96,80€ inclusief btw
 • Indien er geen paspoort wordt afgeleverd (bv. wanneer het paspoort wordt afgeleverd door een stamboek of bij registratie van een paardachtige die al een paspoort heeft):
  • digitale procedure: 36€ exclusief btw | 43,53€ inclusief btw
  • procedure op papier: 50€ exclusief btw | 60,50€ inclusief btw
 • Veulens bestemd om te worden geslacht voor de leeftijd van 12 maanden:
  • digitale procedure: 15€ exclusief btw | 18,5€ inclusief btw
  • procedure op papier: 30€ exclusief btw | 36,30€ inclusief btw

Meerprijs voor dringende aanvragen

De tarieven worden vermeerderd met 30€ exclusief btw (36,30€ inclusief btw) voor een dringende aanvraag om documenten af te leveren of te regulariseren binnen een kortere termijn dan voorzien in het 'KB van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank'.

Stel niet meer uit

Stel de aangifte van uw veulen(s) of paardachtigen dus niet langer uit. Doe uw aangifte uiterlijk op 27 september 2016. Dan kan ons secretariaat tijdig de verwerking doen voor HorseID en is de huidige regeling van toepassing.
» Klik hier om een online aangifte of mutatie te doen.

Meer info

» Klik hier voor uitgebreide informatie over het identificeren van paarden.
» Klik hier om naar de HorseID-website te gaan.

In Beeld
30/11/2016 16:04
Deel deze info: