Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat 11/05/2016 09:34 2 min

Als u een paard wil invoeren, moet u verplicht over een gezondheidscertificaat voor dit dier beschikken. Dit certificaat bewijst dat het paard voor het vertrek gezond werd bevonden door een erkend dierenarts en het niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. Op deze manier wil de overheid de gezondheid van de reeds in België aanwezige paarden veilig stellen.

Dit is niet nieuw, maar sinds juni moeten paarden waarvoor geen certificaat kan voorgelegd worden een gezondheidsonderzoek ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV bovendien strenge controles uitvoeren.

Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Geen gezondheidscertificaat

Heeft u toch geen gezondheidscertificaat, neem dan zo snel mogelijk contact op met een dierenarts om u in regel te stellen. Na het onderzoek verstuurt de dierenarts de resultaten en analyse naar de bevoegde provinciale afdeling van het FAVV (PCE). In afwachting mag het paard niet worden verplaatst zonder toestemming van het FAVV.

Indien de resultaten goed zijn, zal u op de hoogte gesteld worden door de bevoegde PCE en worden de maatregelen opgeheven. Bij een slecht resultaat zal de PCE verdere controlemaatregelen toepassen die voorzien zijn in de wetgeving.

Controles

Wanneer u - zoals verplicht - een geïmporteerd paard registreert in de centrale gegevensbank en u geen gezondheidscertificaat kan voorleggen, ontvangt u een verzoek om het paard in regel te stellen. In de gegevensbank wordt dan ook aangegeven dat het paard niet over een gezondheidscertificaat beschikt.

Wanneer de Provinciale Controle-Eenheden van het FAVV binnen de dertig dagen na de aanvraag tot registratie geen resultaten van een gezondheidsonderzoek ontvangen, zullen ze een controle komen uitvoeren.

Meer info

» Klik hier voor meer info over het vervoer van paarden.
» Klik hier voor een dossier over besmettelijke ziekten.
In Beeld
14/12/2016 14:34
FAVV
Deel deze info: