Zeer belangrijke handleiding over de identificatie van paarden 13/07/2016 11:55 <1 min

Zeer belangrijke handleiding over de identificatie van paarden
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houders, dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken...

In deze handleiding vindt u de nodige documenten en relevante internet linken. Deze handleiding is uiterst belangrijk voor iedereen die te maken heeft met het identificeren en registreren van paardachtigen.
In Beeld

Documenten

19/07/2016 11:04
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu