Zeer belangrijke handleiding over de identificatie van paarden 13/07/2016 11:55 <1 min

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houders, dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken...

In deze handleiding vindt u de nodige documenten en relevante internet linken. Deze handleiding is uiterst belangrijk voor iedereen die te maken heeft met het identificeren en registreren van paardachtigen.
In Beeld

Documenten

19/07/2016 11:04
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu
Deel deze info: