Regelgeving rond het gebruik van muziek in je onderneming 26/10/2017 2 min

De regelgeving rond het gebruiken van muziek in een onderneming is een complex iets. Er wordt onderscheid gemaakt tussen publieke ruimtes en personeelsruimtes maar dit is niet altijd even duidelijk. Hieronder leggen wij uit wat je als onderneming nodig hebt om geen boetes te krijgen.

In België is SABAM verantwoordelijk voor onder andere het innen van auteursrechten van muziek. Indien u meer informatie wil kan u altijd contact met hen opnemen.

Muziekgebruik in personeelsruimtes

Indien klanten geen toegang hebben tot deze ruimte en er ook enkel personeel komt dan is een Unisono gebruikslicentie voldoende. Deze licentie regelt zowel de auteursrechten als de naburige rechten.

Een Unisono licentie is gelinkt aan een ondernemingsnummer en het tarief wordt berekent aan de hand van het aantal VTE (voltijdse equivalenten) op de sociale balans van het jaar voor facturatie.

Unisono brochure met tarieven

Unisono aanvraag gebruikslicentie

Opgelet: Als u als onderneming wachtmuziek op de telefoonlijnen of achtergrondmuziek op de website gebruikt dient u OOK een Unisono licentie aan te vragen.

Bedrijven met weinig medewerkers

Ondernemingen waarvan de sociale balans een totaal aantal VTE vermeldt dat minder is dan 9 VTE zijn vrijgesteld van de betaling van muziekrechten. Zij mogen muziek gebruiken in de personeelsruimtes maar zijn vrijgesteld van de betaling van muziekrechten en dit zolang zij minder dan 9 VTE hebben op de sociale balans. Vanaf het ogenblik dat zij 9 VTE of meer tellen dienen zij muziekrechten te betalen.

Muziekgebruik in publieke ruimtes

Indien de ruimte toegankelijk is voor iedereen dient met 2 contracten af te sluiten met SABAM. Het eerste contract regelt de auteursrechten en het tweede is een contract met billijke vergoeding dat de naburige rechten regelt.

SABAM vertegenwoordigt auteurs/componisten (de makers van bv. een muziekstuk).
De billijke vergoeding vertegenwoordigt de uitvoerende artiesten alsook de producenten.
Een auteur of componist krijgt auteursrechten voor het gebruik van zijn werken. De artiest die het muziekstuk uitvoert en de producent die een opname maakt van het muziekstuk hebben naburige rechten.

Deze contracten zijn gelinkt aan een locatie en de prijs wordt berekent aan de hand van de oppervlakte van deze locatie.

In Beeld
14/10/2022 13:02
Deel deze info:

De uitbater van private pensionstallen is een onderneming. De eigenaren van de privéstallen zijn hun klanten. Het is aan de onderneming die de pensionstallen uitbaat om het muziekgebruik in zijn onderneming te regelen.

Hebben naast het personeel ook de klanten (eigenaar privéstal en bij uitbreiding de gasten van de eigenaar) toegang tot de stallingen en de rijpiste, dan zijn dat de publieke ruimtes van de onderneming.

Voor het muziekgebruik in de stallingen en op de rijpiste is een contract nodig met SABAM dat de auteursrechten regelt en een contract met billijke vergoeding dat de naburige rechten regelt.

Auteursrechten
Voor SABAM vallen paardenstallen en rijpiste onder Tarief T119.

Naburige rechten
Voor een contract met billijke vergoeding: https://www.bvergoed.be/frame-nl.htm

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Bij publieke evenementen is een aparte aangifte van het muziekgebruik nodig per evenement (auteursrechten en naburige rechten). Occasionele sportieve manifestaties vallen onder Tarief 106

Auteursrechten
Voor SABAM vallen occasionele sportieve manifestaties onder Tarief 106.


Maak gebruik van de online applicatie “eLicensing” voor een vrijblijvende tariefsimulatie.

Naburige rechten
Voor een contract met billijke vergoeding: https://www.bvergoed.be/frame-nl.htm

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Een cafetaria waar gasten en klanten ontvangen worden is een publieke ruimte


Voor het gebruik van achtergrondmuziek in een cafetaria is een contract nodig met SABAM dat de auteursrechten regelt en een contract met billijke vergoeding dat de naburige rechten regelt.

Auteursrechten
Voor SABAM valt achtergrondmuziek in de cafetaria onder Tarief 101

Naburige rechten
Voor een contract met billijke vergoeding: https://www.bvergoed.be/frame-nl.htm

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Vooraf, tijdig en correct muziekgebruik aangeven levert het beste tarief op.

Onvolledige aangiftes of een vaststelling n.a.v. een controle betekent extra kosten (verhoging van het tarief, vaststellingskosten, verplaatsingskosten)

Spontaan muziekgebruik aangeven bij SABAM: https://www.sabam.be/nl/voor-gebruikers/muziek/dagelijks-gebruik
Spontaan een evenement aangeven bij SABAM: https://www.sabam.be/nl/voor-gebruikers/muziek/evenementen​
Spontaan muziekgebruik aangeven bij UNISONO: www.eengemaakteaangifte.be

Hebt u nog vragen over muziek in publieke ruimtes of evenementen: contacteer contact@sabam.be
Hebt u nog vragen over muziekgebruik in personeelsruimtes: contacteer unisono@sabam.be

Vragen over de billijke vergoeding: https://www.bvergoed.be/frame-nl.htm