Brexit 28/01/2019 2 min

Over de Brexit heerst veel onduidelijkheid en onzekerheid. Ook voor de paardensector kan de Brexit grote gevolgen hebben. Veel paarden worden getransporteerd tussen het UK en België, voornamelijk via Calais.. In Calais is reeds een GIP voorzien.

Via de links naar verschillende overheidsdiensten geven we u zo veel mogelijk informatie.

Het Federaal Agentschap voor VoedselVeiligheid (FAVV)

De FAVV website geeft zeer concrete informatie: https://www.favv.be/brexit/nl/

Heeft u vragen dan kan u bij het FAVV Contactcenter Brexit:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9u tot 12u.
Woensdag van 13u tot 16u30.

Voor specifieke technische info kan u terecht bij de Locale Controle-Eenheden (LCE) van het FAVV:

https://www.favv.be/professionelen/contact/lce/

Flanders Investment and Trade (FIT)

FIT) heeft het 'Meldpunt Brexit' met de huidige stand van zaken: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit

Deze website bevat naast tips ook praktische informatie over douaneformaliteiten, btw en accijnzen, invoerrechten en oorsprongsregels incluis, alsook over wisselkoersschommelingen, normen, verpakkingen en vergunningen. Heb je nog specifieke vragen voor jouw bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal ... vlak? Deze kan je stellen via brexit@fitagency.be.

Via navolgende link krijgt u informatie van FIT over de invoer van levende dieren in het VK na de brexit.:

https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/FIT-Brexit.pdf

Via volgende link vindt u ook meer informatie terug rond het transport van paarden na de Brexit.

Andere nuttige links voor bedrijven:

>> https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

>> https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit

>> Withdrawal of the United Kingdom and EU rules on animal health and welfare and public health related to the movement of live animals.

>> Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of breeding of animals.

>> Guidance: Exporting animals and animal products if there's no Brexit deal

>> The veterinary sector and preparing for EU Exit

>> EU exit and moving equines

>> Information note - Movement of equines between the UK and the EU after Brexit - Department for Environment Food & Rural Affairs

>> Flyer Engels

>> Flyer Frans

>> Document ministerie landbouw en voedsel Frankrijk - Frans

>> Document ministerie landbouw en voedsel Frankrijk - Engels

In Beeld