Handelsprotocol voor export van levende paarden naar China 18/11/2013 2 min

Handelsprotocol voor export van levende paarden naar China

De wereld is heel wat kleiner geworden, en dat is ook te merken aan de bloeiende internationale paardenindustrie. Zo zijn de banden tussen België en China tegenwoordig heel wat sterker geworden door wederzijdse interesse in de paardenwereld. België staat immers internationaal bekend voor zijn kwaliteitsvolle en prestigieuze paarden. Dit is de Chinezen niet ontgaan, ze waarderen de kwaliteit van Belgische paarden en zijn zeer tevreden over de professionele aanpak en begeleiding bij het aankopen van paarden bij Belgische stallen. Met als resultaat dat er sinds de bekrachtiging van het protocol tussen China en België al meer dan zeventig paarden (cijfers maart 2015) vertrokken zijn naar China. Naar de toekomst toe, ziet het er ook rooskleurig uit aangezien de Chinezen veel interesse tonen voor diverse rassen zoals trekpaarden en Arabische paarden. Zo is er tegenwoordig een stevige basis gelegd om een groei te ontwikkelen in de uitvoer naar China.

Bron: European Horse Services


Op 16 april 2013 werd, na jaren onderhandelen, een handelsprotocol met China ondertekend voor de export van levende paarden. Dit is het resultaat van lang voorbereidend werk, met de verenigde krachten van:

  • het FAVV,
  • minister-president Peeters die actief meewerkte aan de totstandkoming,
  • het Vlaams Paardenloket dat ondermeer tussenkwam bij een handelsmissie naar China,
  • BCP dat het onthaal van een sanitaire delegatie uit China op zich nam en
  • voogdijminister Laruelle.


Dankzij het protocol kunnen paarden rechtstreeks vanuit Vlaanderen naar China geëxporteerd worden. Vroeger gebeurde dit vooral via Nederland en Duitsland. De ondertekening biedt alvast nieuwe mogelijkheden voor de promotie van Vlaamse sportpaarden.

Dat China een groeimarkt is, ook wat betreft paarden, is een understatement en de Vlaamse handelaars weten dat al langer. Niet voor niets komen er reeds regelmatig Chinese ruiters in Vlaanderen paarden prospecteren en les volgen. Omgekeerd kennen onze ruiters en paarden reeds de weg naar China en Hongkong. Hierbij worden ze uitgebreid ondersteund door Flanders Investment & Trade (FIT).
» Klik hier om meer te weten te komen over de ondersteuningsmogelijkheden van FIT.

Hieronder vindt u het volledige handelsprotocol (in Engels en Chinees), alsook de persaankondiging die door de minister-president verspreid werd bij de ondertekening.

Handelsprotocol voor export van levende paarden naar China | Engels: Download
Handelsprotocol voor export van levende paarden naar China | Chinees: Download
Persmededeling: Ondertekening handelsprotocol export levende paarden naar China | minister-president Peeters: Download
Persmededeling: Ondertekening handelsprotocol voor export van levende paarden naar China | minister Laruelle: Download

Documenten