Innovatie in de paardensector 15/11/2013 2 min

Innovatie in de paardensector

Vlaamse sportpaarden staan aan de wereldtop. Ze zijn razend populair in alle windstreken en continenten. Het succes van de Vlaamse fokkerij is voor een groot deel te danken aan innovatie. Vlaanderen is immers steeds een voorloper geweest in het aanwenden van de modernste technieken: kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie, klonen, inzetten van gekloonde hengsten,...
Ook de diergeneeskundige zorg en de veterinaire keuringen voor dekhengsten, zijn in onze regio erg vooruitstrevend. Dit biedt optimale gezondheidsvooruitzichten voor onze Vlaams gefokte paarden.

Innovatie gaat natuurlijk verder dan de modernste fokkerijtechnieken. Denk bijvoorbeeld maar aan:

  • energie-efficiëntie
  • beheersing van geurhinder
  • productontwikkeling
  • nieuwe marketinginitiatieven
  • ...

Dankzij tal van nieuwe ontwikkelingen of soms zelfs eenvoudige bedrijfsaanpassingen kan een paardenhouderij efficiënter en sterker worden.

Het is van belang dat de aandacht voor innovatie blijvend is en er ook de nodige ruimte voor gegeven wordt. Enkel door permanente evolutie kan de Vlaamse paardenhouderij aan de top blijven staan.

Innovatiesteunpunt

Heeft u innovatieve plannen of wenst u hierover meer informatie te bekomen? Dan kan u terecht bij het Innovatiesteunpunt.
Maandelijks roept een honderdtal landbouwers en tuinders de hulp in van dit steunpunt. Deze organisatie informeert hen over nieuwe kansen en uitdagingen en biedt ondersteuning bij concrete vernieuwingsprojecten. Alle adviesproducten van het innovatiesteunpunt vindt u hier.

Het Innovatiesteunpunt kan bedrijven van start tot finish begeleiden, een concreet antwoord op een specifieke vraag bieden of een tweede mening geven. Eerstelijnsadvies en begeleiding zijn gratis voor leden van Boerenbond. Bij een langere en meer intensieve begeleiding wordt er een vergoeding gevraagd. De organisatie biedt ook vorming aan door middel van informatiesessies, bedrijfsbezoeken, inspiratietoers, informatie-uitwisseling met andere land- en tuinbouwondernemers en dergelijke meer. Daarnaast kunnen bedrijven elke twee jaar deelnemen aan de Innovatiecampagne, een wedstrijd die vernieuwende projecten bekroont met een premie en gratis deskundige begeleiding.

Ook paardenhouders kunnen terecht bij het Innovatiesteunpunt. De algemene dienstverlening is enkel toegankelijk voor bedrijven met productieactiviteiten zoals paardenfokkerijen en paardenmelkerijen. Puur dienstverlenende bedrijven zoals africhtingstallen, pensions en verzorgingscentra kunnen wel deelnemen aan de Innovatiecampagne, , mits ze dit doen in partnerschap met een actieve fokker en/of landbouwer in hoofd- of bijberoep.

» Klik hier om de website van het Innovatiesteunpunt te bezoeken.