Modelcontracten 23/01/2015 4 min

Modelcontracten

Modelcontract pensionstalling

Goede afspraken maken goede vrienden. Uitbaters van pensionstallen die dagelijks met verschillende klanten moeten samenwerken, kunnen dat zeker beamen. Een goed contract waarover zowel de klant als de uitbater in overeenstemming zijn is onmisbaar.

Ook PaardenPunt Vlaanderen raadt aan om een duidelijk contract af te sluiten wanneer u een paard van iemand anders stalt. Bij de evaluatie van de bedrijven die zich kandidaatstellen voor het Equilabel, een kwaliteitssysteem voor maneges en pensionstallen dat werd uitgewerkt door het Vlaams Paardenloket, nu PaardenPunt Vlaanderen, wordt dan ook rekening gehouden met het gebruik en inhoud van pensioncontracten.

Hieronder kan u een voorbeeldcontract voor de stalling van paarden downloaden. Dit werd gebaseerd op een model van Navema en verder uitgewerkt door PaardenPunt Vlaanderen. Bedrijven die zich kandidaat stelden voor het Equilabel vinden hier alle gevraagde elementen in terug, zowel zaken die vereist zijn om extra punten te behalen, als elementen die we extra aanraden. Dit model kan nog aangepast worden in functie van specifieke omstandigheden. Uiteraard moet er over al de contractueel voorziene bepalingen overeenstemming zijn tussen de partijen.

Modelcontract stalling van paarden | Bewerkbaar Word-document (2021): Download
Modelcontract stalling van paarden | PDF-document (2021): Download

Modelcontract halve stal

Omdat het principe van de 'halve stal' steeds populairder wordt, voegden we ook hieromtrent een voorbeeldcontract toe. Paardenliefhebbers die de kosten van het stallen van een eigen paard op een pensionstal willen drukken, en/of niet genoeg tijd hebben om het optimaal te verzorgen of beweging te geven, kiezen er steeds meer voor om hun paard te “delen” met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Ook bieden pensionstalhouders steeds vaker hun eigen paarden aan voor klanten die geïnteresseerd zijn in een halve stal. In dit kader is het opstellen van een goede overeenkomst tussen de pensionstalhouder, de eigenaar van het paard en de halve stal klant, van groot belang.

Modelcontract halve stal | Bewerkbaar Word-document (2021): Download
Modelcontract halve stal | PDF-document (2021): Download


Aangezien een contract halve stal in feite ook een huurovereenkomst is, bekijkt u ook best ons dossier "Contracten voor de verkoop en verhuur van paarden.
» Klik hier voor het dossier.

Modelovereenkomsten voor het africhten van een paard

Nogal wat paardeneigenaars doen beroep op professionele ruiters voor het africhten van hun paard. Vaak gebeurt dat in functie van de verkoop van het paard. Om betwistingen achteraf te voorkomen is het belangrijk dat daarbij goede afspraken gemaakt worden en dat die ook schriftelijk vastgelegd worden. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Hierbij – volledig vrijblijvend - twee modellen van africhtingsovereenkomst. Uiteraard zijn dit slechts modellen en dient een overeenkomst steeds op maat gemaakt te worden. Dit zijn slechts voorbeelden. Bedragen en percentages zijn vrij overeen te komen en ook andere en bijkomende clausules zijn mogelijk.

Het eerste model gaat uit van de hypothese dat de klant betaalt voor het grootste deel van de kosten en de geleverde diensten. De africhtingsstal krijgt een maandelijkse vergoeding. Bij verkoop van het paard gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt de africhtingsstal een beperkt deel van de verkoopprijs.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download
Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download

In het tweede model betaalt de africhtingsstal een groot deel van de kosten en wordt door de klant ook niet direct betaald voor het grootste deel van de geleverde diensten. In dit model krijgt de africhtingsstal wel het prijzengeld en bij verkoop van het paard ontvangt de africhtingsstal, behoudens een forfait dat bij verkoop toekomt aan de klant, ook een aanzienlijk deel van de verkoopprijs. In dat tweede model is een proefperiode van twee maand voorzien. Dit tweede model is heel wat minder vrijblijvend voor de klant, die na die proefperiode niet zomaar zijn paard kan terugnemen.

Belangrijk is dat duidelijke afspraken gemaakt worden, ook voor wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Dit zijn slechts modellen die op maat aangepast moeten worden om de afspraken die africhtingsstal en klant concreet wensen te maken, schriftelijk vast te leggen.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download
Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download

Voor een contract op maat kan u terecht bij PaardenPunt Vlaanderen.