Uitbaten van kleinschalige logies 21/08/2013 1 min

Uitbaten van kleinschalige logies

Het men- en ruitertoerisme zit in de lift. Steeds meer paardenliefhebbers trekken er, voor één of meerdere dagen, op uit en verschillende Vlaamse provincies investeren in uitgebreide routenetwerken om het hen zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Voor meerdaagse tochten gaan ruiter- en mentoeristen liefst op zoek naar logementen waar hun paard ook op hetzelfde terrein welkom is.

Bij het uitbaten van deze logies komen heel veel verplichtingen kijken. Daarom raden wij u aan om u uitgebreid te informeren bij volgende instanties.

VZW logeren in Vlaanderen

Dit is een belangeninstantie voor kleinschallige logies in Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen

Dit is een afdeling van de Vlaamse overheid die ondersteuning biedt aan de toeristische sector.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017

Wie tegen betaling logies aanbiedt moet voldoen aan door de overheid opgelegde veiligheids- en kwaliteitsnormen. Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen i.v.m. (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet zich ook verplicht aanmelden. U kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.


De voorschriften van het logiesdecreet gelden ongeacht of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden, via tussenpersonen of een internetplatform.
Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ... Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen zal Toerisme Vlaanderen deze normen niet controleren.


Wilt u in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet uw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, camping, camperterrein of vakantiepark.


Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies, elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Zie voor meer info met daarbij ook de aanvragen voor melding en erkenning.

Zie: https://toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Subsidiemogelijkheden

Toerisme Vlaanderen helpt uitbaters van vergunde en erkende logies bij het investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen.

Uitbaters van erkende en vergunde logies een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier.


Meer info vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.
Daar vindt u ook de in te vullen subsidieaanvraag en info over de bij te voegen bewijsstukken.