Toegankelijkheid van paardenhouderijen 23/01/2015 1 min

Toegankelijkheid van paardenhouderijen
Baat u een paardenhouderij uit waar regelmatig bezoekers over de vloer komen, dan denkt u best eens na over de toegankelijkheid van uw accommodatie. In een toegankelijke paardenhouderij kan iedereen eenvoudig uit de voeten. Het loont zeker de moeite om een aantal - vaak kleine - aanpassingen te doen zodat niet alleen mensen met een beperking, maar ook bijvoorbeeld ouders met een buggy, kleine kinderen of ouderen eenvoudig en veilig gebruik kunnen maken van de diensten die u aanbiedt.

Tips & tricks

Van alle soorten paardenhouderijen, worden vooral de maneges druk bezocht door het publiek. Daarom stelden Enter vzw, het Toegankelijkheidsbureau en de organisatie Gelijke Kansen in Vlaanderen een uitgebreide handleiding op met tips en tricks om maneges toegankelijker te maken. Uiteraard zullen alle bedrijfstypes in de paardenhouderij, en zeker ook particuliere stallen waar regelmatig mensen met een beperking, ouderen, kinderen,… te gast zijn, inspiratie kunnen putten uit dit document.

» Klik hier om het document “Toegankelijkheid van maneges” te bekijken.


Enter vzw

Enter vzw is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Iedereen kan bij Enter terecht voor alle vragen rond dit thema. Het expertisecentrum doet ook aan onderzoek, ontwikkelt nieuwe toegankelijkheidsconcepten en ondersteunt het beleid.