Voorschriften van wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) 06/02/2020 <1 min

Ten laatste op 1 januari 2024 moeten alle bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten aanpassen aan nieuwe wetgeving. Bovendien zijn een aantal bepalingen vanaf 1 januari 2020 reeds van toepassing, ook al staan ze niet of staat er iets anders in de statuten.

In dit dossier kan u lezen welke voorschriften dit zijn en wat er aangepast moet worden.

Met dank aan: Scwtich

In Beeld
14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Ten laatste op 1 januari 2024 moeten alle bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Opgelet: zodra je een aanpassing doet aan je statuten ben je vanaf 1 januari 2020 verplicht in één beweging je volledige statuten aan te passen aan de nieuwe wet.

Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/vzw-wet-wijzigingen-.pdf

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Zelfs als de statuten nog niet werden aangepast legt de WVV een aantal bepalingen dwingend op.

Je moet deze zaken dus vanaf 1 januari 2020 toepassen, ook al staan ze niet of staat er iets anders in je statuten!

Een oplijsting van deze dwingende bepalingen vindt u in navolgende link: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/dwingende-bepalingen-vanaf-01-01-2020.pdf

30/09/2022 10:38
Deel deze info: