Advies en begeleiding bij uw administratie 11/05/2010 11:22 3 min

Hulp nodig bij het invullen van overheidsdocumenten? Onzeker over uw bedrijfsadministratie? Verschillende organisaties staan klaar om u verder te helpen.

De Vlaamse paardenhouder moet met erg veel zaken rekening houden om in regel te zijn met de Europese, federale, Vlaamse en zelfs provinciale of gemeentelijke regels. Verzamelaanvragen, identificatie van paarden, ondernemingsnummer, nutriëntenemissie, FAVV-registratie, heffing op de waterverontreiniging, bouwvergunningen, mestbank, … allemaal zaken waar u als paardenhouder al dan niet rekening mee moet houden.

Toch is er absoluut geen reden tot paniek. U kan immers bij verschillende organisaties terecht die u hierin kunnen bijstaan. Sommige contactpunten, zoals het Vlaams Paardenloket, helpen u zelfs gratis verder.

Vzw Vlaams Paardenloket
In 2009 richtte de Vlaamse minister-president een Vlaams Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan met vragen rond paardenhouderij. Welke vergunningen heb ik nodig? Moet ik aangifte doen bij de Mestbank? Mag ik paarden van vrienden transporteren? Is mijn paard correct geïdentificeerd? … Voor al deze kwesties staan wij voor u klaar.
Op onze website vindt u informatie over een veelheid aan thema’s.
Blijft u graag op de hoogte van belangrijke feiten en gebeurtenissen, dan kan u zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief.
U mag ons ook altijd per mail of telefonisch contacteren met uw specifieke vragen.

Bij het Vlaams Paardenloket kan u dus terecht voor specifieke informatie over alle aspecten van de paardenhouderij. Het zelf in handen nemen van concrete individuele dossiers (bv. samenstellen van een dossier voor een bouwaanvraag of invullen van een aangifteformulier voor de mestbank ...) valt niet binnen ons takenpakket. Wij kunnen u wel op weg zetten en doorverwijzen naar de bevoegde instanties. Wenst u deze administratie volledig uit te besteden, dan kan u een beroep doen op gespecialiseerde adviesbureaus of begeleidingsdiensten.
Vlaamse Overheid: Afdeling Structuur en Investeringen (Landbouw en Visserij)
Beginnende landbouwers en paardenhouders kunnen terecht bij de Afdeling Structuur en Investeringen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij om de startersbrochure “Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging)” aan te vragen. Deze is ook beschikbaar op de website van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De publicatie bevat de belangrijkste contactgegevens waarop een beginnende landbouwer of paardenhouder kan terugvallen bij het opstarten van zijn/haar onderneming.

Ook de overheid zal geen individuele dossiers, aangiftes of (verzamel)aanvragen helpen invullen:
"In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector." (www.vlaanderen.be/landbouw)

Gespecialiseerde Adviesbureaus
Verschillende landbouwbedrijven vertrouwen (een deel van) hun administratie toe aan gespecialiseerde adviesbureaus, boekhoudkantoren of begeleidingsdiensten. Zo kunnen zij zich concentreren op hun landbouwactiviteiten en valt een deel van de druk weg die al het papierwerk met zich mee brengt. Ook paardenhouders kunnen vaak beroep doen op deze organisaties. Dienstverleners zijn vrij om hun eigen tarieven te kiezen. Op onze website vindt u een overzicht van de organisaties die op basis van hun ervaring, vakkennis, technische en administratieve uitrusting en betrouwbaarheid erkend werden door de Vlaamse overheid.

Door deze erkenning kunnen landbouwers die bij hen in een begeleidingstraject stappen subsidies aanvragen. Dit traject toont in een aantal modules naar keuze hoe ze hun onderneming beter kunnen besturen. Paardenhouders komen trouwens ook in aanmerking voor deze overheidssteun als zij voldoen aan de strikte voorwaarden. U kan de erkende organisaties natuurlijk ook contacteren indien u niet in een gesubsidieerd begeleidingstraject stapt en bijvoorbeeld enkel hulp wenst bij uw administratie.
In Beeld
13/01/2014 17:32
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: