Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? 28/10/2015 12:35 1 min

In een cafetaria van een manege mag niet (meer) gerookt worden. Dat is duidelijk. Maar mag u er een rokersruimte inrichten? Hoe zit dat voor een pensionstal die niet toegankelijk is voor het grote publiek? Bent u verplicht om bordjes te plaatsen met verbodstekens? Is het verboden om asbakken te plaatsen? Is de e-sigaret eigenlijk overal toegelaten?
Omdat hier toch nog wel wat onduidelijkheid over heerst, hebben wij de regels even op een rijtje gezet.

De wetten die roken op bepaalde plaatsen verbieden, zijn een antwoord op de gezondheidsschade die passief roken of onvrijwillig meeroken veroorzaakt. Vanaf de jaren ‘70 werden achtereenvolgens bussen, vliegtuigen, treinen, openbare plaatsen, werkplaatsen, restaurants, scholen en cafés rookvrij gemaakt.
De wetgeving zit verspreid bij een aantal verschillende overheidsdiensten. Zo is de FOD Werkgelegenheid verantwoordelijk rond roken op het werk, bekijkt het FAVV het roken in horecazaken en vallen de openbare ruimtes onder bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.

Wij trachten de regels zo eenvoudig mogelijk voor u samen te vatten in een gloednieuw dossier op onze website.
» Klik hier om het dossier door te nemen.
In Beeld
Vlaams Paardenloket
24/11/2015 17:55
Vlaams Paardenloket - FOD Werkgelegenheid - FAVV - FOD Volksgezondheid
Deel deze info: