Vlaanderen bereidt zich voor om van dierenwelzijn een krachtige bevoegdheid te maken. 13/03/2014 18:50 2 min

Minister-president Kris Peeters bezoekt de Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Op maandag 10 maart 2014 bezocht Vlaams minister-president Kris Peeters de faculteit diergeneeskunde van de UGent (Merelbeke). Dit bezoek maakte deel uit van de voorbereidingen die Vlaanderen treft, om op 1 juli 2014 de bevoegdheid dierenwelzijn van de federale overheid over te nemen.

Tijdens het bezoek ontmoette de minister-president de dierenartsenorganisaties en de vertegenwoordigers van de Faculteit Diergeneeskunde, waaronder decaan prof. Dr. Frank Gasthuys, tevens voorzitter van het Vlaams Paardenloket. De aanwezigen wisselden van gedachten over de toekomstige aanpak van de bevoegdheid dierenwelzijn in Vlaanderen. Daarnaast besprak men de bekommernissen omtrent het jaarlijks aantal afstuderende studenten diergeneeskunde in relatie tot de beperkte werkmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook het huidige gebrek aan een voldoende daadkrachtige handhaving wat het welzijn van gezelschapsdieren betreft, werd als één van de belangrijkste werktopics naar voren geschoven.

» Klik hier om enkele foto's van het bezoek te bekijken.

Steunbedragen uitgekeerd voor structurele werken aan erkende asielen

In de marge van zijn bezoek aan de Faculteit Diergeneeskunde maakte minister-president Peeters ook de bedragen bekend die de “Stichting voor Paarden in Nood” recentelijk beschikbaar heeft gesteld aan de erkende asielen. Het gaat om een totaalbedrag van 17.658 euro.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de drie erkende paardenasielen:
  • The Old Horses Lodge (Laarne)
  • Vogel - en Zoogdierenopvangcentrum (Heusden-Zolder)
  • Horsespirit Rescue (Herselt)

Daarbij hanteert de stichting een verdeelsleutel overeenkomstig de cijfers van het aantal paardachtigen dat in 2012 door de Dienst Inspectie Dierenwelzijn of door de Politie werd in beslag genomen en vervolgens werd toegewezen aan deze erkende paardenasielen.
In 2012 werden 42 paarden geplaatst in de 3 erkende asielen:
  • The Old Horses Lodge: 22 paarden | 9.249,43 euro
  • Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum: 17 paarden | 7.147,29 euro
  • Horse Spirit Rescue: 3 paarden | 1.261,29 euro

Uiteraard ligt het aantal werkelijk opgevangen paarden heel wat hoger.
Veel noodlijdende dieren worden immers – eventueel na onderhandeling – vrijwillig afgestaan.

De drie centra zullen de steunbedragen gebruiken voor hoognodige structurele werken, meerbepaald de aanleg van een mestsokkel en een regenwaterput (The Old Horses Lodge), de bouw van een stal voor zieke paarden (Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum) en het optrekken van een stevige weideomheining (Horsespirit Rescue). Naarmate de werken vorderen, zullen wij zeker enkele beelden online plaatsen.

Nieuwe website voor de “Stichting voor paarden in nood”

Na de website van het Vlaams Paardenloket, werd ook de site van de “Stichting voor paarden in nood” volledig vernieuwd. Op www.vlaamspaardenloket.be/stichting vindt u alle details over de erkende opvangcentra, een lijst van adoptiepaarden die momenteel op een nieuwe thuis wachten, een overzicht van de organisaties en projecten die de stichting steunen…

Neem dus zeker een kijkje!
» Klik hier om naar de volledig vernieuwde website van de “Stichting voor paarden in nood” te gaan.
In Beeld
Luc De Seranno | KVM
28/03/2014 13:27
Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering | vzw Vlaams Paardenloket
© Mark Wentein - www.hippo.be | © Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering
Deel deze info: