Stages en leercontracten op uw paardenhouderij 06/10/2015 1 min

Stages en leercontracten op uw paardenhouderij

In Vlaanderen bestaan er verschillende erkende opleidingen die studenten klaarstomen voor een loopbaan in de paardenhouderij of dierenverzorging. Een stage is hier vaak een essentieel onderdeel van. Elk jaar gaan er dus heel wat studenten op zoek naar een stageplaats. Vaak helpt de school hen hierbij door enkele bedrijven voor te stellen waar ze een nuttige stage kunnen lopen.

Heel wat paardenhouderijen verwelkomen deze stagiairs met open armen en gaan er zelfs actief naar op zoek, zowel om de werklast op hun bedrijf te verlagen, als om bij te dragen aan het leertraject van de studenten. Omwille van de verschillen tussen de stagewerking van de diverse scholen, vinden paardenhouders niet altijd even gemakkelijk hun weg. Bovendien kunnen ze niet altijd goed inschatten waar ze aan toe zijn. Daarom hebben wij in dit dossier de meest essentiële info op een rijtje gezet. Enkel erkende opleidingen waarbij studenten stage kunnen lopen in een paardenhouderij, komen aan bod.

We gaan ook dieper in op de leertijd (leercontracten). Dit wordt in Vlaanderen enkel aangeboden door Syntra.

Kent u nog scholen waarvan de studenten stage kunnen lopen op een paardenhouderij? Stuur dan een mailtje naar communicatie@paarden.vlaanderen en wij gaan na of ze in dit dossier willen opgenomen worden.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Algemene info school

Organisatie/Instituut
Vives campus Roeselare

Erkend door
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare

051/23.23.30
051/22.82.58
bio.roeselare@vives.be
https://www.vives.be/1028-campus-roeselare

Contactpersoon
Melissa D'hondt
melissa.dhondt@vives.be

Opleidingen met stage paardenhouderij


Planning

In februari-maart gaan studenten op zoek naar een stage of blokstage voor het volgende academiejaar. Bij stage 1 zijn de studenten op maandag en dinsdag op het bedrijf aanwezig en dit tijdens het eerste semester (september-december). Stage 2 en stage 3 zijn blokstages en gaan door tijdens het tweede semester (februari-mei). Tijdens de bacheloropleiding loopt elke student drie stages van elk 25 dagen.

Loopduur

Minstens 200 u | Gemiddeld 25 dagen van 8u.

Inhoud

De student participeert in de dagelijkse werking van het bedrijf. Volgende competenties worden bij de begeleiding van de stage van nabij opgevolgd:

 • Communicatievaardigheden
 • Houding & discipline
 • Teamplayer
 • Leergierigheid & kritische ingesteldheid
 • Zelfstandigheid
 • Reflectievermogen
 • Kwaliteit en nauwkeurigheid van het werk
 • Zin voor initiatief
 • Inzet, doorzettingsvermogen en motivatie
 • Bekwaamheid uitvoeren technische handelingen & organisatievermogen
 • Werktempo & veiligheid

Voorwaarden voor stagebedrijven

 • Voldoende begeleiding en regelmatig toezicht garanderen
 • Voldoende taken op bachelor-niveau aanbieden (m.a.w.: niet enkel mesten en voederen)

Vergoeding stagiair

Niet vergoed

Aanvragen

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Algemene info school

Organisatie/Instituut
Hogeschool Gent - Faculteit Natuur en Techniek (Campus Melle)

Erkend door
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Brusselsesteenweg 161
9090 Melle

09 243 28 00
https://www.hogent.be/fnt

Contactpersoon
Marianne De Meerleer
09 243 28 00
marianne.demeerleer@hogent.be


Opleidingen met stage paardenhouderij


Planning

Studenten lopen stage in het tweede en derde jaar. Hun zoektocht naar een stage start steeds in februari.
 • De tweedejaars lopen stage in oktober. Zij moeten een bedrijf vastleggen voor het einde van augustus.
 • De studenten van het derde jaar lopen stage van februari tot en met april. Hun deadline voor het afsluiten van een stagecontract is oktober.

Loopduur

 • Tweede jaar: 4 weken van 5 dagen in oktober
 • Derde jaar: 12 weken van 4 dagen in februari , maart en april

Studenten werken bij voorkeur 8 uren per dag. Als het regime van het bedrijf echter andere uren vereist, kan dit besproken worden.

Inhoud

De studenten lopen mee op het bedrijf en maken op basis van deze ervaring een stagerapport of een eindwerk. De derdejaarsstudenten moeten dagdagelijkse taken op het bedrijf goed kunnen uitvoeren. De studenten uit het tweede jaar hebben soms minder ervaring en kunnen dus wat meer tijd nodig hebben.

Voorwaarden voor stagebedrijven

Tijdens de stage moet het mogelijk zijn om de student op een aantal algemene competenties te kunnen beoordelen (initiatief, stiptheid, werktempo, zelfstandigheid,…). De stageplaats dient hiernaast voldoende begeleiding te voorzien en de student moet bij de stagebegeleider terecht kunnen met vragen over zijn/haar stagerapport.

Vergoeding stagiair

Niet vergoed

Aanvragen

De school legt geen stageplaatsen op. De student kiest zelf zijn stageplaats uit een databank. U kan zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar luc.decombel@hogent.be.
Soms, bv. wanneer een stagebedrijf op het laatste moment afziet van de stage, beveelt de school bedrijven aan.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Algemene info school

Organisatie/Instituut
Vlaamse Trainersschool

Erkend door
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
1000 Brussel

02/209.47.21
02/209.47.15
vts@bloso.be
https://www.bloso.be

Contactpersoon
Sofie Journée
02/209.47.53
sofie.journee@bloso.be


Opleidingen met stage paardenhouderij


Planning

Deze opleiding start op diverse momenten tijdens het jaar en op verschillende locaties in Vlaanderen.

Loopduur

 • Initiator: 8u
 • Instructeur B: 10u
 • Trainer B: 15u
 • Trainer A: te bepalen

Inhoud

Observatie van lessen en lesgeven

Voorwaarden voor stagebedrijven

Enkel gediplomeerde lesgevers en trainers kunnen zich kandidaat stellen als mentor. De voorwaarden verschillen per opleidingsniveau en worden bij aanvang van de opleiding bekend gemaakt aan de cursisten.

Vergoeding stagiair

Niet vergoed

Aanvragen

Gediplomeerde lesgevers kunnen een stagiair aanvragen via donaat@vlp.be.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Algemene info school
Organisatie/Instituut
Atheneum Martinus Bilzen

Erkend door
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Sint-Martinusstraat 3
3740 Bilzen

089/41.16.18
089/50.24.03
info@atheneumbilzen.be
www.atheneumbilzen.be

Contactpersoon
Geert Lambrichts
0495 85 88 71
geert.lambrichts@atheneumbilzen.be


Opleidingen met stage paardenhouderij


Planning en loopduur

Leerlingen gaan meestal op zoek naar een stageplaats voordat het schooljaar start. De loopduur en planning van de stage is afhankelijk van de onderwijsvorm van de opleiding:

 • ASO: tweejaarlijkse proefstage van enkele dagen
 • TSO: deelname aan wedstrijdactiviteiten
 • BSO:
  • 14 dagen stage voor de Paasvakantie in het vijfde en zesde jaar
  • blokstage van 4 maanden in het 7de specialisatiejaar manegehouder-rijmeester (1 maart tot eind juni).

Inhoud

De stage-activiteitenlijst wordt gebaseerd op het leerplan. Hierover kan u meer info bekomen via info@atheneumbilzen.be.

Voorwaarden voor stagebedrijven

Naast de wettelijke voorwaarden en de stage-activiteiten, dient de stageplaats een meerwaarde te bieden aan de opleiding. ze dient een uithangbord te zijn voor de betrokken leerling.

Vergoeding stagiair

Het stagereglement voorziet dat de stage gratis is. Meestal mogen de leerlingen hun paard meebrengen naar de stageplaats in ruil voor hun diensten.


Aanvragen

De stageplaatsen kunnen zich kandidaat stellen via een email aan info@atheneumbilzen.be

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Algemene info school

Organisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Contactpersonen
Voor meer info kan u contact opnemen met de regionale afdelingen:


Opleidingen met leercontract paardenhouderij

Deze opleiding wordt aangeboden in de Syntravestigingen in Antwerpen, Hasselt, Sint-Niklaas en Brugge.


Planning en loopduur

Leertijdstudenten gaan drie jaar lang aan de slag bij een patroon. Ze starten met werken in september van hun eerste lesjaar en dit loopt door tijdens de zomermaanden. Per week werkden leerjongeren 4 dagen op het bedrijf en volgen ze (tijdens de schoolmaanden) 1 dag les (theorie en praktijk). Indien ze jonger zijn dan 15 jaar, volgen ze anderhalve dag les per week.

Omdat ze starten in september, gaan de studenten in de zomermaanden op zoek naar een patroon.

Inhoud

De studenten lopen mee op het bedrijf en leren op drie jaar tijd om de dagdagelijkse taken op het bedrijf goed te kunnen uitvoeren.


Voorwaarden voor leertijdbedrijven

Om te kunnen werken met leerjongeren, moet het leerbedrijf aan een aantal eisen voldoen:
 • De ondernemer-opleider moet minimaal 25 jaar zijn (eventuele uitzondering tot 23 jaar mogelijk).
 • Hij of zij heeft ten minste 5 jaar beroepservaring, waarvan 2 jaar als hoofd van een onderneming.
 • Het leerbedrijf moet voldoende waarborgen bieden opdat het qua organisatie en bedrijfsuitrusting de opleiding van de leerling aankan. Bovendien moet het voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningen.

Het ondernemingshoofd mag de opleiding van een leerjongere ook overlaten aan een ‘monitor’. Met uitzondering van de twee jaar beroepspraktijk als ondernemingshoofd, moet de monitor dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen als het ondernemingshoofd.
Ook moet de onderneming, ongeacht haar rechtspersoonlijkheid, minimaal 2 jaar bestaan.
Een ondernemingshoofd of monitor die een eerste maal een leerling opleidt, mag tijdens het eerste jaar hoogstens één leerling opleiden. Om meerdere leerjongeren tegelijk op te leiden, moeten zij een volledig eerste opleidingsjaar achter de rug hebben.

Vergoeding leerjongere

Aan de slag met een leercontract? Dan word je hiervoor vergoed. De tarieven veranderen jaarlijks. Meer informatie kan je opvragen bij de scholen.

Aanvragen

Iedere leerjongere krijgt een individuele leertrajectbegeleider (binnen Syntra) uit zijn/haar regio toegewezen. Deze persoon is het aanspreekpunt voor zowel de student als het ondernemingshoofd. Bij vragen of problemen kan u altijd terecht bij deze leertrajectbegeleider. Een leerjongere aanvragen kan enkel via deze trajectbegeleider.

Meer informatie? Contacteer SYNTRA Leertijd voor meer informatie.
» Klik hier voor de contactgegevens van de leertrajectbegeleider in uw regio.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Algemene info school

Organisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Contactpersonen
Voor meer info kan u contact opnemen met de regionale afdelingen:


Opleidingen met stage paardenhouderij


Planning

Stages zijn vrijblijvend (behalve voor de opleiding "Zelfstandig Instructeur"). Studenten krijgen de keuze om een voltijdse of halftijdse stage te lopen. Ze kunnen starten met de stage vanaf 1 juli. Zij gaan meestal rond het voorjaar op zoek naar een stage.

Loopduur

De stage loopt minimaal 3 maanden en maximaal zo lang als het de gevolgde opleiding (1 of 2 jaar). Het is mogelijk een deeltijdse
stageovereenkomst te sluiten.


Inhoud

De studenten lopen mee op het bedrijf en krijgen er een volledige praktijkopleiding.


Voorwaarden voor stagebedrijven

Het ondernemingshoofd dat een cursist-stagiair wil opleiden, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • 25 jaar zijn, of alleszins 23 jaar op voorwaarde dat hij/zij een diploma van een onderne-merschapstraject of een bewijs van bijzondere bekwaamheid heeft;
 • ten minste vijf jaar beroepspraktijk hebben, waarvan twee jaar als onder¬nemingshoofd. Van deze vereiste kan afgeweken worden bij bewijs van een vooropleiding die past binnen de aard van het beroep;
 • op het vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting alle waarborgen bieden om de praktijkopleiding van een cursist-stagiair mogelijk te maken.