Overheidssteun in de Vlaamse paardensector: Overzicht 28/10/2013 2 min

Overheidssteun in de Vlaamse paardensector: Overzicht

Dossier 2009

In 2009 stelde vzw Vlaams Paardenloket, nu PaardenPunt Vlaanderen, een uitgebreid overzicht op van steunmogelijkheden waar de paardenwereld mogelijks beroep op kon doen. De klemtoon lag daarbij op maatregelen van de overheid maar ook private instellingen kwamen bondig aan bod.
De afzonderlijke hoofdstukken kan u hier raadplegen.

Overheidssteun in de Vlaamse paardensector | 1. Inleiding, definities en organisaties: Download
Overheidssteun in de Vlaamse paardensector | 2. Plattelandsontwikkeling: Download
Overheidssteun in de Vlaamse paardensector | 3. Landbouw: Download
Overheidssteun in de Vlaamse paardensector | 4. Landschap, natuur en milieu: Download
Overheidssteun in de Vlaamse paardensector | 5. Welzijn, gezondheid en samenleving: Download


Opgelet! Deze documenten dateren ondertussen van enkele jaren geleden. Gezien veel steunmaatregelen de laatste jaren, mede door de economische crisis, herbekeken werden door de overheid, beweren we niet dat zij nog steeds voor de volle 100 procent volledig en correct zijn. Neem dus zeker contact met ons op, of met de in het dossier vermelde organisaties, voor meer informatie.
Na de publicatie van het uitgebreide overzicht uit 2009 publiceerde het Paardenloket een aantal vernieuwde dossiers rond specifieke steunmaatregelen.
» Klik hier voor een dossier rond de ondersteuning door Flanders Investment and Trade (2012).
» Klik hier voor up to date informatie over VLIF-steun (2013).
» Klik hier voor een dossier over bedrijfstoeslag (2010).

De vermelding van een subsidie in dit document betekent nog niet dat u er zonder uitzondering recht op heeft.
Let ook op met het combineren van verschillende steunmaatregelen. Indien u voor één en dezelfde activiteit of investering bij verschillende instanties steun verkrijgt, is het mogelijk dat één of meerdere van deze regelingen zullen vervallen.

Persconferentie

Op 30 juli 2013 organiseerde het Vlaams Paardenloket een persconferentie rond ondernemerschap en subsidies in de paardenhouderij. Deze vond plaats op Stoeterij Dorperheide, het bedrijf waarvan de familie Philippaerts, mede met behulp van VLIF-steun tijdens de opstart, een wereldwijd gevestigde waarde maakte. Deze paardenhouderij is een toonbeeld van hippische ondernemerszin in de brede zin van het woord: fokkerij, hengstenhouderij, africhting, jumpingcompetitie en handel gaan hier hand in hand en dat zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. De stoeterij was dus dé locatie bij uitstek voor een persconferentie rond dit onderwerp. Er was tevens ook een Chinese delegatie aanwezig onder leiding van dhr. Wu, die naar onze regio was afgezakt om sportpaarden aan te kopen.

De minister-president bracht eerst en vooral enkele steunmaatregelen onder de aandacht waar hippische ondernemers gebruik van kunnen maken. Hij gaf ook verschillende voorbeelden van succesvolle ondernemers en projecten die de Vlaamse paardensector helpen om aan de wereldtop te blijven.

Bekijk hier de reportage.

Documenten