Kan ik ondersteuning krijgen voor het inschakelen van een door BLOSO erkende trainer? 21/01/2014 1 min

U kan tegen een voordelig tarief een trainer inschakelen via de organisatie VLABUS. U neemt deze persoon dan niet in dienst maar “huurt” hem/haar als het ware via deze organisatie. Dit betekent dat ook de administratieve afwikkeling door VLABUS geregeld wordt. U kan voor meer informatie terecht op de VLABUS-website of bij uw provinciale VLABUS-afdeling.
Daarnaast stelt BLOSO jaarlijks subsidies ter beschikking van de gemeenten ter ondersteuning van hun sportbeleid. De gemeenten kiezen zelf hoe ze deze fondsen aanwenden maar vaak worden ze toegewezen aan clubs en organisaties die een erkend trainer in dienst hebben. Om er aanspraak op te maken moet u een aanvraagdossier indienen. De beoordelingscriteria kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie neemt u best contact op met de sportfunctionaris van uw gemeente.