Opgepast voor giftige planten, bomen en struiken: Uitgebreide info beschikbaar op deze website 03/07/2012 11:51 4 min

Tijdens de koude winterperiodes piekt de aandacht voor paardenwelzijn op de weide. Dit betekent niet dat de lente en zomer geen problemen kunnen stellen. In deze seizoenen moeten paardenhouders bijvoorbeeld extra opletten voor giftige planten, bomen en struiken op en rond de weide.

Het Vlaams Paardenloket verzamelde hierover heel wat informatie en (nieuwe) documentatie op deze website. Voor bestrijdingsadvies kan u zich best wenden tot uw tuincentrum.

De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden

Dossier Hilde Nelis – UGent

Hilde Nelis, dierenarts verbonden de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent stelde een nuttig dossier samen met een opsomming en beschrijving van planten, struiken en bomen die giftig zijn voor paarden. Een must voor elke paardenhouder!

Vergiftiging van paarden door planten komt regelmatig voor. Meestal gaat het om dieren die te weinig gras ter beschikking hebben, uitgebroken zijn of – door onwetendheid – giftig snoeiafval te eten gekregen hebben. De symptomen kunnen zowel de acute dood zijn als vaag en chronisch van aard blijven – en dus moeilijk te onderscheiden zijn van bv. maag-darmwormproblemen.
Een behandeling is vaak niet mogelijk of komt te laat. Onder het motto beter voorkomen dan genezen is een gedegen kennis van giftige planten, struiken en bomen dan ook onontbeerlijk voor de paardenhouder. Hieronder volgt een opsomming van enkele beruchte planten, struiken en bomen. De lijst is zeker niet volledig.”


Grasland voor paarden – Nieuwe editie

Brochure Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid publiceerde dit voorjaar een vernieuwde versie van de populaire brochure “Grasland voor paarden” (3de editie). Dit naslagwerk verzamelt info en praktische tips rond graslandvernieuwing, bemesting, afrastering, weide-uitbating en dergelijke meer.
De brochure bevat ook een overzicht van giftige planten en enkele foto’s van deze boosdoeners.
Indien u een kopie van deze brochure wil ontvangen kan u een bestelling plaatsen op de website van de Vlaamse overheid.
Ook de brochures “Voeding van paarden” en “Paarden gezond houden” werden trouwens recent vernieuwd.


Jacobskruiskruid: De meest beruchte plant in de paardenweide

Naast taxus boezemt Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) paardeneigenaars ongetwijfeld de meeste schrik in. Deze giftige wilde plant met gele bloempjes vormt een levensbedreigend gevaar voor paarden. Hoewel het natuurlijk voorkomt in onze regio, lijkt Jacobskruiskruid de laatste jaren aan een opmars bezig: De plant groeit regelmatig in wegbermen, natuurgebieden, perceelsranden en extensief beheerde weilanden. Het is een pioniersplant die zich snel verspreidt naar verstoorde gronden en open plekken in het gras of de berm. De verspreiding van het Jacobskruiskruid vormt een ernstig probleem voor de paardensector. In Nederland nam deze problematiek zelfs dramatische proporties aan toen talrijke paarden overleden aan de gevolgen van Jacobskruiskruidvergiftiging. Ook in België zijn reeds verschillende paarden gestorven door het eten van deze giftige plant.

Op onze website vindt u een dossier rond Jacobskruiskruid met
fotomateriaal, informatie over de gevaren verbonden aan Jacobskruiskruid, tips om deze te voorkomen en links naar nuttige websites met extra informatie. Daarnaast werden een verduidelijkend flimpje, een onderzoek van de UGent en een advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek online geplaatst.

Onderzoek voeders op giftige planten

Omdat sommige giftige planten slecht smaken laten paarden, die echte fijnproevers zijn, ze links liggen indien er genoeg gras op hun weide staat. Wanneer ze terecht komen in hooi of voordroog verliezen sommige boosdoeners echter hun onaangename smaak terwijl ze hun giftige eigenschappen behouden. Dit is natuurlijk een erg gevaarlijke situatie die in de praktijk reeds verschillende slachtoffers geëist heeft. Vermoedt uw dierenarts dat uw paard ziek werd door het eten van giftige planten, dan kan u uw ruwvoeder laten onderzoeken. Uw dierenarts beschikt hiervoor over de nodige contactgegevens.

Beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Overheidssteun voor natuurlijk weidebeheer
Paardenhouders kunnen op vrijwillige basis beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Hiermee engageren ze zich om gedurende ten minste 5 jaar hun percelen natuurvriendelijk te beheren.
In ruil voor de naleving van de milieuvoorwaarden ontvangen ze jaarlijks een vooraf bepaalde vergoeding van de overheid. Deze dekt de verlaagde opbrengsten die het gevolg kunnen zijn van de genomen maatregelen. Ook het extra werk dat de overeenkomst met zich mee brengt, wordt erdoor gecompenseerd. Het bedrag van de vergoeding varieert naargelang het pakket:
  • Beheren van kleine landschapselementen
  • Beheren van perceelsranden
  • Botanisch beheer: Soortenrijke graslanden en kruidenrijke akkers
  • Erosiebestrijding
  • Soortenbescherming
  • Verminderde bemesting

In Beeld
08/01/2014 10:10
© Photoxpress
Deel deze info: