Persbericht kabinet Joke Schauvliege: 750.000 euro subsidie voor vzw PaardenPunt Vlaanderen 08/07/2016 14:18 1 min

De paardenhouderij is in Vlaanderen aan een sterke opmars bezig. Jaar na jaar groeit het aantal Vlamingen dat zich bezig houdt met paarden.


vzw PaardenPunt Vlaanderen, de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, heeft drie opdrachten: contact- en aanspreekpunt voor de paardenhouder bij individuele problemen, partner van de overheid en de sector bij de beleidsvoorbereiding, en kennis- en documentatiecentrum (via brochures, website, nieuwsbrief, studiedagen…). Vanuit deze drieledige opdracht staat de vzw in voor de actualisatie en coördinatie van de uitvoering van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.


Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “vzw PaardenPunt Vlaanderen is de voortrekker voor de paardenhouderij in Vlaanderen en doet ook voorstellen voor oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van paardenhouderij. vzw PaardenPunt Vlaanderen streeft daarbij naar een optimale verweving met andere functies op het platteland”.


Om de loketfunctie van vzw PaardenPunt Vlaanderen verder te ondersteunen, heeft minister Joke Schauvliege beslist om
750.000 subsidie toe te kennen voor de periode 2016-2018.


Joke Schauvliege: “De paardenhouderij genereert een economische meerwaarde en een maatschappelijk en sociaal belang op het Vlaamse platteland. Om een duurzame en efficiënte werking te garanderen, ken ik PaardenPunt vzw voor de komende jaren een totaalsubsidie toe van
750.000”.

In Beeld
08/07/2016 15:24
Kabinet Joke Schauvliege
Deel deze info: