Verlenging en instelling schutkring in kader van preventie wolf 25/04/2024 13:22 <1 min

Verlenging en instelling schutkring in kader van preventie wolf

Hierbij informeren we u graag dat minister Demir de schutkring Limburg heeft verlengd en de schutkring in Noord Antwerpse risicozone heeft ingesteld.

Daardoor kunnen ook niet-professionele paarden- en rundveehouders (verder) gebruik maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit ANB.

De huidige schutkringen zijn geldig tot en met 31/08/2024. Het kaartje van de afbakening van de huidige perimeters vindt u hierbij als bijlage.

Alle info in verband met schutkring vindt u ook op De wolf in Vlaanderen | Agentschap voor Natuur en Bos

In Beeld

Documenten

Annick Daems
25/04/2024 13:43
Deel deze info: