Denk na over het gebruik van antibiotica bij uw paarden. 02/04/2015 3 min

Denk na over het gebruik van antibiotica bij uw paarden.

Gebruik antibiotica op een duurzame manier.
Dat k
omt het welzijn en de gezondheid van uw paarden ten goede.

Antibiotica op termijn niet meer effectief?

Antibiotica worden aangewend om infecties met ziekteverwekkende kiemen te genezen. Omdat we ze sinds hun ontdekking en commercialisering te pas en onpas gebruiken, worden bacteriën helaas steeds meer resistent tegen antibiotica. Indien dit zo verder evolueert, zullen deze erg nuttige geneesmiddelen op termijn niet meer effectief zijn. Onzorgvuldig gebruik versnelt de ontwikkeling van resistentie en maakt dat we antibiotica op korte termijn kunnen verliezen als middel om zieke dieren te genezen. Daarom werd AMCRA opgericht, het Kenniscentrum voor Antibioticumgebruik en –resistentie bij dieren in België. Deze organisatie heeft als doel iedereen die betrokken is bij dierengezondheid, zoals dierenartsen, diereigenaars, de farmaceutische sector, enz. te sensibiliseren voor voorzichtig gebruik van antibiotica en in te lichten over de mogelijke gevolgen van overmatig of onnodig gebruik.

Uitwisseling van bacteriën tussen mens en dier

De antibiotica die gebruikt worden bij dieren, zoals bij paarden, zijn vaak middelen die ook bij mensen toegediend worden. Mens en dier leven bovendien vaak in innig contact met elkaar. Dit geldt zowel voor de eigenaar van hond en kat, als voor paardenliefhebbers. Zij kunnen door direct (aaien) en indirect (opleggen deken, borstelen) contact bacteriën uitwisselen met hun dieren. Mensen worden daardoor niet steeds onmiddellijk ziek, maar het bevordert wel de uitwisseling van resistentie tussen bacteriën van mensen en dieren.

Eenvoudig gezegd betekent dit dat door een onvoorzichtig antibioticumgebruik bij paarden, ook bij mensen het arsenaal aan bruikbare antibiotica vermindert. Bacteriën die mensen ziek maken, kunnen dan nog moeilijk afgeremd of gedood worden, zodat behandeling met antibiotica niet meer het gewenste resultaat oplevert. Bij levensbedreigende infecties kan falen van de antibioticabehandeling zelfs tot sterfte leiden. De uitwisseling van bacteriën kan natuurlijk ook van mens naar dier gebeuren. Voor een goede gezondheid van uw dier is het daarom ook van belang dat mensen voorzichtig omgaan met antibiotica en deze enkel gebruiken wanneer nodig, om ziekten te genezen.

Enkel wanneer het echt nodig is

Het gezond houden van dieren is regel nummer één in een duurzaam antibioticumbeleid. Zo kunnen antibiotica voorbehouden worden voor wanneer het echt nodig is. AMCRA heeft adviezen opgesteld die dienen als leidraad voor de dierenarts. Deze gaan onder andere over het toepassen van maatregelen inzake huisvesting en management bij het houden van paarden. Antibiotica mogen niet ingezet worden ter compensatie van slechte leef-, productie- en hygiëneomstandigheden. Het adequaat toedienen van biest aan pasgeboren veulens is bijvoorbeeld essentieel om diarree of algemene infectie te voorkomen. Als men lokaal kan behandelen, bijvoorbeeld bij traumatische wonden, verdient dit de voorkeur boven een algemene antibioticabehandeling. Hier kan vaak, mits een goede lokale wondverzorging, vermeden worden dat antibiotica toegediend moeten worden.

Antibiotica zijn zeer waardevolle geneesmiddelen die kost wat kost blijvend gebruikt moeten kunnen worden om dieren en mensen te genezen. Door een goede gezondheid en welzijn na te streven kan het gebruik van antibiotica zoveel als mogelijk vermeden worden. Als behandeling met antibiotica toch nodig is, is het belangrijk de voorgeschreven dosis en behandelingsduur te respecteren . U kunt steeds met uw dierenarts in dialoog treden om uw bezorgdheid te uiten over een duurzame omgang met antibiotica om het welzijn van uw dieren nu en in de toekomst te garanderen.

Meer info

www.amcra.be