Eikels en eikenbladeren: een mogelijk risico voor paarden

Eikels en eikenbladeren: een mogelijk risico voor paarden 20/11/2015 2 min

Met dank aan onze partners

Tekst: Prof. Dr. Piet Deprez | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Vergiftiging

Eikels en eikenbladeren kunnen giftig zijn voor paarden. Vooral groene eikels en jonge bladeren vormen een risico. Zij bevatten tannines die schade kunnen veroorzaken aan de darmwand en aan de nieren.
Het occasioneel opeten van enkele eikels of bladeren is geen reden tot ongerustheid. Enkel wanneer grotere hoeveelheden opgenomen worden, kunnen problemen ontstaan. Dan krijgen paarden koliek, eventueel gevolgd door een bloederige diarree. De tannines die in het bloed opgenomen worden, veroorzaken dan ernstige nierbeschadiging. De behandeling van deze paarden is heel moeilijk en de aandoening kent meestal een fatale afloop.

Risico

Doorgaans eten paarden weinig eikels of eikenbladeren op omwille van de bittere smaak. Daarom zijn er relatief weinig meldingen van eikelvergiftiging bij paarden.
De kans op vergiftiging wordt groter wanneer er plots veel groene eikels of jonge eikenbladeren op de weide terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een onweer of storm. Wanneer er op dat moment weinig ander voeder voor de paarden beschikbaar is, bestaat de kans dat ze veel eikels en bladeren gaan eten om hun honger te stillen, met ziekte tot gevolg.
Het aantal meldingen van eikelvergiftiging verschilt van jaar tot jaar. Schommelingen in de hoeveelheid eikels die de bomen produceren of variaties in het tanninegehalte aanwezig in de eikels, zijn daar de verklaring voor.

Vermijd dat uw paarden eikels eten

In de herfst van 2015 werden er meerdere eikelvergiftigingen bij paarden gemeld, zowel in België als in de ons omringende landen. Dat betekent dat er tijdens die periode uitzonderlijk veel eikels van de bome vielen en/of er veel tannines in de eikels aanwezig waren. Op dergelijke momenten is er nog meer voorzichtigheid geboden met paarden die op weiden lopen waar eikenbomen staan.
Aangezien deze vergiftigingen meestal fataal aflopen, moet u vermijden dat uw paarden eikels opeten.
Op risicoweiden worden de paarden best verwijderd wanneer de eikels beginnen te vallen. Is dit niet mogelijk, kan de directe omgeving van de bomen afgespannen worden. Het is ook belangrijk dat de paarden voldoende toegang tot ander voeder hebben. Zo voorkomt u dat honger hen ertoe dwingt om eikels op te eten.
Sommige paarden kunnen een voorkeur ontwikkelen om eikenbladeren te eten. Wanneer u dit opmerkt, plaatst u ze best op andere – veilige – weiden.