Normen rond drinkwater voor paarden 17/10/2013 2 min

Normen rond drinkwater voor paarden

Rond de kwaliteit van drinkwater voor paarden bestaan geen wettelijke normen. Maar gezien deze dieren wel tot 60 liter per dag kunnen drinken, is het logisch dat paardenhouders hier de nodige aandacht aan besteden.

Normen DGZ

Dierengezondheidszorg Vlaanderen publiceerde een tabel met de waarden waaraan drinkwater voor paarden zou moeten voldoen. Naast deze tabel, vindt u op de DGZ-website ook een informatieve tekst over drinkwater voor dieren terug.
» Klik hier voor een informatieve tekst over drinkwaterkwaliteit.


Voor pluimvee en mensen bestaan er trouwens ook tabbellen.
» Klik hier om ze te raadplegen.


DGZ raadt aan om drinkwater regelmatig te laten analyseren. Hiervoor kan u onder andere ook bij hen terecht. U kan kiezen tussen een chemische en een bacteriële analyse of voor beide. De tarieven vindt u via onderstaande link (p.8). Voor meer info over de analyses kan u contact met DGZ opnemen via 078 05 05 23.
» Klik hier voor de tarieven voor laboratoriumonderzoeken door DGZ.

Regenwater

In het ideale geval voorziet men best leidingwater of grondwater dat na analyse geschikt is bevonden voor consumptie. Indien dit niet voorhanden is, mogen paarden in principe ook regenwater drinken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vers, zuiver, regenwater kan aan de hierboven vermelde waarden voldoen, maar de manier waarop het opgevangen en bewaard wordt, is van groot belang. Open putten, citernes, silo’s of bassins voor de opvang van regenwater,… kunnen immers gemakkelijk bevuild worden. Indien het water bijvoorbeeld in een plastic vat wordt bijgehouden dat elke dag opwarmt door de zon, zal het snel ondrinkbaar worden. U dient het opvang- en bewaarsysteem dus zeer regelmatig leeg en schoon te maken. Indien het water verkleurd is en/of een geur heeft, dan wordt het best ververst. Wateranalyses in geval het water lange tijd in een reservoir wordt bewaard, zijn ook zeker geen overbodige luxe.


Verlies niet uit het oog dat er zowel voor de winning van grondwater als voor de opvang van hemelwater een aantal regels nageleefd moeten worden.
» Klik hier voor meer info.