Paardenwelzijn bovenaan najaarsagenda Paardenloket 29/09/2011 09:12 7 min

Terwijl we nog zo lang mogelijk van een aangename nazomer hopen te genieten, weten we ook dat het niet meer lang zal duren voordat de temperatuur daalt, het gras op onze weiden schaarser wordt en we de nodige maatregelen moeten treffen om onze paarden comfortabel de winter door te loodsen.

De winter is een risicoperiode

Paarden voelen zich in de winter meestal kiplekker op de weide maar bij extreme weersomstandigheden vereisen ze wel speciale zorgen die natuurlijk ook bijkomende kosten met zich meebrengen. Het overgrote merendeel van de paardeneigenaars weet dit maar al te goed maar vzw Vlaams Paardenloket vindt het toch erg belangrijk om hier vanaf het najaar de aandacht op te vestigen.
Bovendien zetten jaarlijks veel nieuwelingen de stap naar de aankoop van een eigen paard. Sommige paarden, pony's en ezels worden op de markt gebracht voor een relatief klein aankoopbedrag. Het Paardenloket wil vermijden dat mensen zich hierop miskijken met alle nare gevolgen vandien. Een paard onderhouden brengt immers heel wat vaste kosten met zich mee.

Dit najaar gaat het Vlaams Paardenloket niet enkel van start met enkele preventieve initiatieven, maar probeert ze ook een oplossing aan te bieden voor paarden in nood."Stichting voor paarden in nood” volop uit de startblokken: Website, brochure, Facebookpagina, …


OPRICHTING
De "Stichting voor paarden in nood" werd eind april 2011 opgericht om geld in te zamelen voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. Opvangcentra zijn momenteel volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk.

Dit najaar zet het Paardenloket een uitgebreide campagne op touw om de stichting bekend te maken en de nodige fondsen in te zamelen.


LOGO

In de eerste plaats werd een eigen logo voor de “Stichting voor paarden in nood” ontwikkeld. Je kan het downloaden via de website.

BROCHURE, MAILINGS, EVENEMENTEN
Daarnaast voegden we een hoofdstuk over de stichting toe aan onze populairste brochure: “De vijf geboden bij de aankoop van een paard”. Deze wordt op ruime schaal verdeeld (beurzen, postmailings, bundeling met tijdschriften, evenementen, opleidingen, digitaal,…).

WEBSITE
De stichting beschikt nu ook over een eigen website. Je vindt er meer info over verwaarlozing, de werking van de stichting en de ondersteunde opvangcentra.
Natuurlijk kan je er ook te weten komen hoe je de stichting kan steunen. Een bedrag overschrijven naar de stichting is de meest voor de hand liggende manier, maar er bestaan ook andere mogelijkheden. Bekijk daarom zeker de mogelijkheden.

» Klik hier om de website van de “Stichting voor paarden in nood” te bezoeken

FACEBOOK
Ter aanvulling van de website werd er ook een Facebookpagina opgericht. Eerdere campagnes bewezen reeds dat dergelijke pagina’s een groot effect hebben op de bekendheid van onze projecten.
Als je fan wordt en je vrienden vraagt om hetzelfde te doen maak je wel degelijk een groot verschil.

HELP ONS DE STICHTING BEKEND TE MAKEN
Natuurlijk zullen we ook ons beste beentje voorzetten om zo veel mogelijk media-aandacht te verzamelen. Daarom zou je de stichting een duwtje in de rug kunnen geven door er aandacht aan te besteden via je nieuwsbrief, magazine, blog, website, Facebookpagina, noem maar op!
Op de website vind je alvast enkele logo’s en bewegende banners. Kan je een gratis advertentie of artikel plaatsen? Neem dan zeker contact met ons op en wij leveren aan wat je nodig hebt (02/658.09.50 of info@vlaamspaardenloket.be).


De vijf geboden bij de aankoop van een paard: Tweede editie

Vorig jaar gaf het Vlaams Paardenloket de brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” uit. In vijf eenvoudige hoofdstukken (geboden) kreeg de lezer de essentiële waarden mee die van belang zijn bij de aan- en verkoop van paarden:

  1. Bezint eer ge begint!
  2. Probeer te kopen in vertrouwen!
  3. Koop geen paard in een zak!
  4. De prijs van een paard: Wat een gek er voor wil geven?
  5. Wie recht om een paard, legt er een paard aan toe!

De vraag naar dit document was groot, zo groot zelfs dat we nu, nog geen jaar later, een tweede editie uitgeven aangevuld met info over de “Stichting voor paarden in nood”. Uit een tevredenheidsenquête bleek bovendien dat de lezers het ook een erg correct, nuttig en duidelijk document vonden.
De brochure werd reeds gebundeld met de septemberedities van enkele belangrijke hippische magazines. Volgende week vertrekken exemplaren naar alle Vlaamse gemeenten, parlementariërs en dierenartsen. Dit najaar bieden we het document ook gratis aan op onze beursstand:

Natuurlijk kan iedereen “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” ook
gratis downloaden via onze website.

Steeds meer uitgebreide informatie beschikbaar op www.vlaamspaardenloket.be

Wij verdelen de informatie op onze website onder 14 uiteenlopende thema’s. Door sterk op paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging te blijven focussen is dit thema ondertussen het meest uitgebreide onderdeel van de website. We verzamelden documentatie aangaande giftige planten, huisvesting, voeding, weidegang, ziektes enzovoort. Daarnaast werd ook alle wetgeving rond paardenwelzijn verzameld en beschikbaar gemaakt, en kunnen meer dan 30 nieuwsberichten en FAQ’s rond dit thema nagelezen worden.
We blijven trouwens op regelmatige basis nieuwsberichten en -brieven rond paardenwelzijn publiceren.

Een nieuwe infovoormiddag…

In februari organiseerden wij een infovoormiddag rond het houden en verzorgen van paarden. We waren zeer aangenaam verrast door de massale publieke belangstelling: Binnen de twee weken en nog voor er enige publiciteit verscheen was de maximale capaciteit van 500 aanwezigen volzet. Alle voorziene publiciteit voor de studiedag diende te worden geannuleerd.
Dit jaar herhalen we het initiatief met andere presentaties en thema’s. De datum en onderwerpen kunnen we nog niet mededelen maar het staat vast dat we eerst onze nieuwsbrieflezers zullen informeren. Mogelijks zal deze infosessie weer snel volzet zijn. Schrijf je dus zeker in om op de hoogte te blijven.

Verwaarlozing melden

Tenslotte geven we je nog graag even mee wat je kan doen als je paardenverwaarlozing vaststelt.
In de eerste plaats moet de eigenaar zelf instaan voor het welzijn van zijn of haar dieren. Die heeft er immers alle belang bij ze goed te verzorgen, juist te voeden en een degelijke beschutting te bieden.

Indien je mogelijke wantoestanden op gebied van dierenwelzijn vaststelt, is het in de eerste plaats de eigenaar die je hierop kan aanspreken. Mogelijk berust de veronderstelde verwaarlozing op een vergissing. Er zijn bijvoorbeeld klachten over de slechte gezondheidstoestand van paarden gekend, waarbij de betrokken dieren, eens nader bekeken, zeer goed verzorgd bleken te zijn maar gewoon een meer dan gezegende leeftijd bereikt hadden.

Als er werkelijk problemen rijzen, is het aan de overheid om tussen te komen en zo nodig op de treden. Het is dan ook bij de bevoegde overheidsdiensten dat je terecht kan/moet voor klachten over dierenverwaarlozing:

De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beschikt over bevoegd gespecialiseerd personeel om in te grijpen wanneer het dierenwelzijn in het gedrang zou komen. Deze personen zijn ideaal geplaatst om te oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan opgelost worden. Zij zijn te bereiken:


Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bevoegd en gekwalificeerd personeel dat te bereiken is via:

Indien een eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen kan ook de lokale politie ingrijpen.
In Beeld
04/03/2014 11:59
vzw Vlaams Paardenloket
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: