Winterse weidegang - Eerste steunbedrag Stichting voor Paarden in Nood uitgekeerd 19/12/2011 16:45 6 min


De eerste winterse dagen zitten er net op en er lopen al telefoontjes binnen van bezorgde paardenliefhebbers die zich, al dan niet terecht, vragen stellen bij de omstandigheden waarin paarden, pony's of ezels op de weide worden gehouden. Daarom zetten we nog graag enkele zaken op een rijtje.

Paarden op de weide: Wat kan en mag tijdens de winterperiode?


De weide is dé plaats bij uitstek waar paarden zich "thuis" voelen. Ook in de winter verkiezen ze de vrijheid op de weide meestal boven een stal of schuilhok.

Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het overgrote deel van het jaar buiten verblijven. Als ze met een dikke wintervacht op stal gehouden worden zal dit vaak meer gezondheids- en welzijnsproblemen meebrengen dan wanneer ze op de weide blijven.
Uiteraard moeten paarden ook op hun weide over gepast voeder en voldoende water kunnen beschikken. Staan ze permanent of gedurende lange perioden buiten, dan hebben ze ook beschutting nodig.

Paarden kunnen zich uitstekend aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt zijn (bv. door ziekte of ouderdom) en hun vacht ongeschoren is. Paardenvacht past zich geleidelijk aan de seizoenen aan. Opgelet dus bij plotse klimaatsverandering of grote temperatuurschommelingen.
De behoefte aan beschutting varieert ook naargelang het ras, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het paard. Belgische Trekpaarden en IJslanders zullen niet snel schuilen voor de kou, terwijl Arabische Volbloeden minder vlug de zon zullen ontvluchten.

Dit jaar keurde de Raad voor Dierenwelzijn na een constructief overleg, waarbij ook het Vlaams Paardenloket werd betrokken, een advies goed met richtlijnen voor paarden die op de weide worden gehouden:

“De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, over een natuurlijke beschutting of een schuilhok beschikken.”
Wie paarden op de weide houdt moet dus overeenkomstig dit advies beschikken over de mogelijkheid om paarden op te stallen. Heeft men die mogelijkheid niet dan moet er op de weide beschutting voorzien zijn, ofwel in de vorm van een schuilhok, ofwel in de vorm van natuurlijke beschutting.

MEER INFO

Bij wie kan ik terecht als ik paardenverwaarlozing vaststel?

In de eerste plaats moet de eigenaar zelf instaan voor het welzijn van zijn of haar dieren. Die heeft er immers alle belang bij ze goed te verzorgen, juist te voeden en een degelijke beschutting te bieden.
Indien je mogelijke wantoestanden op gebied van dierenwelzijn vaststelt, is het in de eerste plaats de eigenaar die je hierop kan aanspreken. Mogelijk berust de veronderstelde verwaarlozing op een vergissing. Er zijn bijvoorbeeld klachten over de slechte gezondheidstoestand van paarden gekend, waarbij de betrokken dieren, eens nader bekeken, zeer goed verzorgd bleken te zijn maar gewoon een meer dan gezegende leeftijd bereikt hadden.
Indien er werkelijk problemen rijzen, is het aan de overheid om tussen te komen en zo nodig op de treden. Het is dan ook bij de bevoegde overheidsdiensten dat je terecht kan/moet voor klachten over dierenverwaarlozing:
De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beschikt over bevoegd gespecialiseerd personeel om in te grijpen wanneer het dierenwelzijn in het gedrang zou komen. Deze personen zijn ideaal geplaatst om te oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan opgelost worden. Zij zijn te bereiken:

Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bevoegd en gekwalificeerd personeel dat te bereiken is via:
Indien een eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen kan ook de lokale politie ingrijpen.

Eerste steunbedrag uitgekeerd door de "Stichting voor paarden in nood"


De “Stichting voor paarden in nood” werd dit jaar opgericht om ondersteuning te bieden aan opvangcentra voor verwaarloosde en in beslag genomen paarden.

Recent maakte de Stichting haar allereerste steunbedrag over aan The Old Horses Logde in Laarne. Het centrum bekostigde hiermee de aankoop van twee schuilhokken die in de winterperiode erg nuttig zullen zijn (zie foto).

De “Stichting voor paarden in nood” blijft actief op zoek gaan naar bijkomende fondsen om opvangcentra voor verwaarloosde en in beslag genomen paarden te ondersteunen.

Hoewel de meeste paardenhouders veel aandacht besteden aan de verzorging van hun lievelingsdieren duiken toch ook geregeld schrijnende beelden van paardenverwaarlozing op die niemand onbewogen laten. Gelukkig zijn er mensen die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten om verwaarloosde paarden op te vangen. Dit is echter puur vrijwilligerswerk. De FOD Volksgezondheid - Inspectie Dierenwelzijn beschikt immers niet over de middelen om de in beslag genomen paarden zelf op te vangen.

Om dit probleem aan te pakken en op een gestructureerde manier aan fondsenwerving te kunnen doen, nam het Vlaams Paardenloket het initiatief om de "Stichting voor paarden in nood" op te richten. Het doel van deze private stichting is het inzamelen van geld voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. Uiteraard ziet de Stichting erop toe dat opvangcentra aan strikte criteria voldoen vooraleer ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Zo zullen uitbetalingen bijvoorbeeld pas gebeuren nadat de centra hebben aangetoond dat zij wel degelijk in een goede opvang hebben voorzien van door de Inspectie Dierenwelzijn in beslag genomen paarden.
Tot nu toe werden alle verzamelde fondsen verzameld via spontane giften op het rekeningnummer van de Stichting. Wij willen hierbij deze enthousiastelingen van harte bedanken. U kan ons ook op een andere manier ondersteunen, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de Stichting via uw communicatiekanalen, de terbeschikkingstelling van mooie tombolaprijzen of veilingitems, het opzetten van een inzamelingsactie,... Neem contact met ons op en we bekijken het samen!

Gezocht: Dakwerker!

The Old Horses Lodge spaart al geruime tijd voor een nieuw dak. Eén van de stallingen wordt nu nog overdekt door een plastic zeil. De paarden staan droog en veilig, maar op lange termijn is dit niet houdbaar. Er werden verschillende dakwerkers gecontacteerd, maar voorlopig lijkt niemand de tijd te hebben om zelfs een bestek op te maken.

Ken je iemand die hierbij kan helpen, laat ons dan snel iets weten!
In Beeld
30/09/2022 10:23
Deel deze info: