Dienst Paardenvoeding - UGent: Voedingsadvies op maat voor paardeneigenaren en dierenartsen 13/01/2012 10:36 1 min

Een individueel voedingsadvies kan bijdragen tot het het welzijn en de prestaties van zowel gezonde sportpaarden als paarden met een specifieke aandoening.
Het opstellen van een uitgebalanceerd rantsoen is vaak tijdrovend en complex. Daarom heeft prof. Hesta van het Laboratorium Dierenvoeding de Dienst Paardenvoeding opgezet. Zowel dierenartsen als paardeneigenaren kunnen bij deze dienst aankloppen.

De dierenarts kan bijvoorbeeld in samenspraak met de Dienst Paardenvoeding een voedingsadvies voor een paard met een specifieke aandoening opstellen. Het aanpassen van het rantsoen kan een belangrijk onderdeel zijn van het behandelingsplan voor een patiënt. Op deze manier ondersteunt de Dienst Paardenvoeding dierenartsen om een optimale service te garanderen naar hun klanten.

Paardeneigenaren kunnen overigens de Dienst Paardenvoeding ook direct benaderen voor een wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies “op maat”. Voor gezonde paarden zoals veulens, fokmerries en oude paarden is het belangrijk om een correct voederschema op te stellen. Dit is cruciaal om het paard gezond te houden en voor de preventie van o.a. over- en ondergewicht, koliek en OCD. De voedingsadviezen worden opgesteld in samenspraak met de eigenaar en/of de doorverwijzende dierenarts. Voor zover mogelijk worden de voedermiddelen die de paardeneigenaar zelf al gebruikt als uitgangspunt voor het voederadvies genomen.
De Dienst Paardenvoeding is onderdeel van het Laboratorium Dierenvoeding van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Dierenarts Annelies De Spiegeleer is in het kader van haar specialisatie-opleiding het eerste aanspreekpunt van de Dienst Paardenvoeding.

Via de website www.dienstpaardenvoeding.be kunt u meer informatie krijgen over deze dienst en hoe u deze kunt contacteren.
In Beeld
08/01/2014 12:01
Professor dr. Myriam Hesta, Diplomate European College of Veterinary a
© vzw Vlaams Paardenloket - Katrien Van Miert
Deel deze info: