Bericht FAVV: “Equine infectieuze anemie” - Maatregelen in de haard en voor verdachte paarden 20/06/2012 16:25 2 min

Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een paard dat geboren was in Nederland, maar in België verbleef. Het paard was eigendom van een particulier waar nog een vijftiental paarden aanwezig waren. Dit bedrijf werd tot haard verklaard.
Sindsdien zijn 4 andere paarden die in hetzelfde bedrijf verbleven en die apart werden geplaatst, besmet gebleken. Zij werden geëuthanaseerd. Het onderzoek is nog steeds aan de gang om alle paardachtigen (paarden, ezels en muilezels) die besmet kunnen zijn door één van deze 5 paarden te identificeren.
De paarden die zich momenteel in de haard bevinden, worden in hun stal gehouden en er werden beschermingsmaatregelen tegen de vectoren getroffen. De stal bevindt zich bovendien op meer dan 200m van de plaatsen waar andere paardachtigen aanwezig zijn. Bepaalde wetenschappelijke studies hebben immers aangetoond dat er geen enkel risico bestaat dat de vectoren (daasvliegen, vliegen) de ziekte overbrengen buiten een straal in de orde van 180m van een besmet dier. In de Europese teksten wordt de afzonderingsafstand vastgelegd op 200m. Geen enkel paard mag op de haard toekomen of de haard verlaten.
Alle paarden die, tijdens het epidemiologisch onderzoek, werden geïdentificeerd als risico besmet te zijn door rechtstreeks of onrechtstreeks contact (via diergeneeskundige of tandheelkundige handelingen, of via vecotren) worden beschouwd als verdacht van infectieuze anemie. Het gaat hier over een honderdtal paarden en het epidemiologisch onderzoek wordt voortgezet. Bij verschillende paarden werd reeds vastgesteld dat er geen besmetting was. De bedrijven waar deze paardachtigen worden gehouden, zijn onderworpen aan controlemaatregelen, om elke mogelijke verspreiding van de ziekte te verhinderen in afwachting van de analyseresultaten.
De controlemaatregelen zullen pas worden opgeheven van zodra wordt bevestigd dat er geen infectie is:
  • via 2 negatieve tests gerealiseerd met een interval van 3 maanden na de eliminatie van alle besmette dieren of,
  • via een negatieve test wanneer het laatste mogelijk besmettende contact plaats heeft gehad minimaal 3 maanden eerder
Alle vereiste maatregelen werden dus getroffen in de haard en in de bedrijven waar verdachte paardachtigen worden gehouden om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De vigerende wetgeving voorziet geen verbod op de verzameling van paarden (wedstrijden…).

In het kader van het epidemiologisch onderzoek, maar ook in geval van klachten, wordt een identificatiecontrole uitgevoerd. In geval van non-conformiteit, wordt de regularisatie geëist en kunnen er bloedanalyses worden gevraagd als voorzorg.

Meer informatie, met name over de controlemaatregelen die worden ingevoerd in geval van verdenking of een haard, vindt u op de website van het FAVV.

» Klik hier om het dossier rond Equine Infectieuze Anemie te bekijken op de FAVV-website!


Elk verdacht of bevestigd geval van de ziekte bij een paard moet onmiddellijk, via de Provinciale Controle-eenheid waarvan u afhangt, aan het FAVV worden gemeld.

» Klik hier voor de contactgegevens van de Provinciale Controle-eenheden!
In Beeld
08/01/2014 10:20
FAVV
Deel deze info: